למ”ס: שיעור המפוטרים במשק עלה ל-7.6% ביולי

אחוז העובדים הנמצאים בחל"ת ממשיך לרדת ועומד על 7.3% לעומת 8.4% באמצע חודש יוני; שיעור המפוטרים הגבוה ביותר נמצא בענף שירותי המזון והמשקאות ועומד על 13.5%

חדשות ספונסר 14/07/2020 14:36

א+א-

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה. זהו הסקר השביעי שעורכת הלשכה מאז התפרצות הקורונה. הסקרים נערכים מדי שבועיים.

 

הסקרים הקיפו עסקים עם חמש משרות שכיר ומעלה, בחלק מהפעילות במשק: בענפי ההייטק, התעשייה המסורתית והמעורבת, הבינוי, המסחר הקמעוני, והשירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח ושירותי המזון והמשקאות, הכוללים מסעדות, דוכנים ואולמות אירועים.

 

נתוני הסקרים מספקים מידע על מצב התעסוקה כגון פיטורין וחל"ת, עבודה מהבית, מידת ההשפעה של ההגבלות השונות, יכולתם של העסקים להמשיך ולפעול בתנאים הנוכחיים, מידת הפגיעה בפדיון, קושי ביישום ההנחיות למניעת הדבקה ומסגרת אשראי ושינויים בהיבטים אלה לאורך זמן. בגל הנוכחי נוספו לראשונה שאלות על השפעת המשבר על השקעות החברה בנושאים שונים ושינויים מבניים שביצעה החברה כתוצאה מהמשבר כמו אפשרות לרכישה מקוונת, יצירת תשתית טכנולוגית לעבודה מהבית ועוד

 

סקר הגל השביעי, הופנה ל-1,400 עסקים. אוכלוסיית הסקר הקיפה כ-1,452,000 שכירים שהם כ-34% מסך השכירים במשק ערב משבר הקורונה. שיעורי ההשבה בגל השביעי עמדו על 72%.

 

בסקר נבדקו מצב התעסוקה ואופי התעסוקה לפי קבוצות עובדים שונות: עובדים בחל"ת, עובדים שפוטרו, עובדים היום מהבית ועובדים היום במתקני החברה. על פי אומדני הסקר, לראשונה מאז חודש אפריל חלה ירידה באחוז המועסקים (עובדים הנמצאים היום בעבודה + עובדים מהבית היום) מ-81.5% באמצע חודש יוני (גל 6) ל-79.6% בגל הנוכחי .

 

אחוז המפוטרים בענפים השונים עלה מ-4.5% מפוטרים באמצע חודש יוני (גל 6) ל-7.6% בגל הנוכחי. אחוז העובדים בחל"ת ממשיך לרדת ועומד על 7.3% לעומת 8.4% באמצע חודש יוני. יחד עם זאת, קצב חזרת העובדים מהחל"ת ירד באופן משמעותי בהשוואה לגלים קודמים.

 

שיעורי הפיטורים מעידים על עלייה בכלל הענפים והקבוצות במשק. בענפי השירותים המקצועיים הטכניים, התחבורה וההובלה נרשם הגידול החד ביותר בשיעור המפוטרים – מ-2.1% באמצע יוני ל-7.2% בגל הנוכחי. מבין ענפי הכלכלה הנסקרים בסקר זה, שיעור הפיטורים הגבוה ביותר נמצא בענף שירותי מזון ומשקאות – שיעור מפוטרים של 13.5%, ולאחריו בענפי הבינוי – 10.8%.

 

כאמור, אומדני הסקר הנוכחי מצביעים על המשך ירידה של אחוז העובדים הנמצאים בחל"ת על רקע תוכנית התמריצים של משרד האוצר להחזרת העובדים לתעסוקה. ירידה זו מתבטאת בעיקר בענפי המסחר הקמעוני והתעשייה. לעומת זאת, בענפי שירותי המזון והמשקאות (מסעדות ואולמות אירועים) חלה עלייה באחוז העובדים בחל"ת כחלק מהחזרת המגבלות על ענף זה.

 

בסקר נשאלו העסקים על הערכת מידת הפגיעה הצפויה בפדיון החברה בחודש יולי. מהנתונים עולה ש-19.6% מהעסקים צופים פגיעה חמורה בפדיון, כלומר פגיעה של יותר מ-50%. נתון זה נמוך במקצת מהערכת הפגיעה בפדיון בחודש יוני שבו 22.6% העריכו פגיעה חמורה בפדיון .

 

בענפי השירותים המקצועיים, התחבורה וההובלה ובענפי הבינוי חלה עלייה באחוז העסקים הצופים פגיעה חמורה בפדיון. חלה החמרה בציפייה לפגיעה בפדיון בחודש יולי במונחי מועסקים בהשוואה לציפייה בסקר קודם בחודש יוני. משילוב של אומדן הפגיעה במונחי עסקים ובמונחי מועסקים עולה שחלה החמרה בפגיעה הצפויה מפדיון של החברות הגדולות.

 

מבין מאפייני המשבר הפוגעים בפעילות הכלכלית כ-38.6% מהעסקים הגדירו את הירידה בביקוש המקומי כמאפיין שהכי פוגע בפעילות חברתם. כ-17.6% מהמנהלים הגדירו את הנחיות הממשלה ומשרד הבריאות כגורם העיקרי הפוגע בפעילות חברתם.

 

כדי להתמודד עם המשבר, כ-23.8% מהעסקים פיתחו או שיפרו אפשרות טכנולוגית לעבודה מהבית עם נגישות למערכות החברה כחלק מהתמודדות עם המשבר. כ-31% מהעסקים במסחר הקמעונאי הוסיפו אפשרות של שילוח המוצר לבית הלקוח וכ-23.9% מהעסקים בענף זה פיתחו אפשרות לרכישה מקוונת של מוצריהם. כ-28% מהעסקים בענפי ההיי טק ביצעו שינוי במוצריהם כחלק מהתמודדות עם המשבר.

 

בכל הקשור לנושא תמחור המוצרים, מרבית המדווחים לסקר לא סבורים שבחודשים הקרובים יחול שינוי במחירי המוצרים של חברתם (כ-56.3% מהעסקים באוכלוסיית הסקר). יחד עם זאת, כ-25.7% ממנהלי העסקים בענפי הבינוי צופים שמחירי מוצריהם ירדו בחודשים הקרובים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה