קרדיט: depositphotos
קרדיט: depositphotos

חברת ’רני צים מרכזי קניות’ וקרן הנדל"ן ריט1 חתמו על הסכם לשיתוף פעולה ביניהן בפרויקט בגני תקווה. החברות חתמו על מזכר הבנות מחייב (כפוף להתקיימות תנאים מוקדמים), על פיו התחייבה צים למכור 50% מזכויותיה בפרויקט במרכז המסחרי בהקמה ’לב גני תקווה’ תמורת 110 מיליון ש"ח לקרן ריט1, המשקפים שווי מלא של 220 מיליון ₪. את העסקה יזם בנק ההשקעות ווליו בייס בהובלתם של יאיר אפרתי ופלג פאר.

 

פרויקט "לב גני תקווה" הינו פרויקט מעורב שימושים, המוקם על ידי צמח המרמן ואשדר וכולל 250 יחידות דיור בשני מגדלי מגורים, לצד מרכז מסחרי הכולל גם שטחי משרדים ושטחי ציבור, בשטח של כ- 9,000 מ"ר; כמו כן כולל המרכז המסחרי כ-250 מקומות חניה לשימוש באי המסחר. העסקה הנוכחית מתייחסת רק למרכז המסחרי המוקם במסגרת הפרויקט, ושאמור לשרת את תושבי הפרויקט ואת תושבי גני תקווה והאזור כולו.

 

חברת ’רני צים מרכזי קניות’, שרכשה את הנכס (100%) בחודש ספטמבר האחרון תמורת 175 מיליון ₪, צפויה לרשום רווח (לפני מס), המחושב בגין הפער שבין מחיר רכישת הנכס בתוספת מס רכישה ועלויות נוספות שנרשמו בגין ובקשר לנכס עד ליום 31 במרץ 2020 לתמורה כאמור לעיל, שנאמד בכ- 34 מיליון ₪ (בגין 100% מהנכס) ותזרים המזומנים החופשי שינבע לחברה מההתקשרות נאמד בכ-22 מיליון ₪ וזאת בכפוף להשלמת העסקה ולקבלת אישור אכלוס לנכס.

 

התשלום עבור הנכס, הצמוד לעליית מדד המחירים לצרכן, ישולם בתשלום אחד, בחודש ינואר 2022 ועד לאותו מועד תעמיד ערבויות בנקאיות אשר יאפשרו לחברה לשלם את התשלומים הנוספים שעליה לשלם לצמח המרמן ולאשדר. כמו כן, בתום 5 שנים מהמועד בו שולמה התמורה תבוצע התאמה של התמורה, בהתאם ל-75% מהשינוי בשווי הנכס, אולם בכל מקרה התמורה לא תעלה על 125 מיליון ש"ח ולא תפחת מ-95 מיליון ₪.

 

הניהול השוטף של הנכס יתבצע על-ידי חברת רני צים מרכזי קניות או תאגיד בשליטתה, והחל ממועד התקיימות התנאים המוקדמים, כל ההחלטות בקשר לנכס יהיו משותפות. בגין 5 שנות ההפעלה הראשונות התחייבה החברה ליעדי NOI אשר בגין עמידה מעבר להם ישולם לה מענק ובגין אי-עמידה בהם, ישולם על ידה קנס.

 

השלמת העסקה כפופה להשלמת בדיקת נאותות על-ידי ריט1 ולאישור דירקטוריון ריט1 תוך 30 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות. בכוונת הצדדים לחתום על הסכם מפורט אשר יחליף את מזכר ההבנות בתוך 60 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות.

 

רני צים, מנכ"ל ’רני צים מרכזי קניות’: "אנחנו שמחים על חתימת הסכם להכנסת קרן ריט1, שהינה שחקנית דומיננטית בשוק הנדל"ן המניב בישראל, כשותפה בפרויקט בגני תקווה. ’רני צים’ תמשיך לנהל את המרכז המסחרי, שישרת את תושבי גני תקווה והסביבה, לרבות תושבי הפרויקט המוקם לצד המרכז בימים אלה, כמרכז האיכותי ביותר באזור. אנו רואים בשותפות עם ריט1 חיבור אסטרטגי, שעשוי להביא לשיתופי פעולה עתידיים נוספים בין שתי החברות.

 

אנו צופים כי עיסקה זו תאפשר לחברה ליהנות מהמנגנון הגבוה של האפסייד, ובנוסף ממחישה פעם נוספת את יכולותיה היזמיות והמקצועיות של ’רני צים מרכזי קניות’ לאתר עסקאות אטרקטיביות וליצור השבחה תוך זמן קצר, ולהיות שחקן ייחודי ומבודל בתחום הנדל"ן המניב".

 

שמואל סייד מנכ"ל ריט 1: "אנו מאמינים במרכזים מסחריים שכונתיים שמספקים את צרכי הקהילה הקרובה בחיי היום יום. המרכז בגני תקווה משקף זאת בין היתר באמצעות שוכרי עוגן כמו קופות חולים, סופרמרקט, פארם ושירותים דומים. נוכחנו לדעת שזו גם תפיסת עולמו של רני צים ועל כך מעידים מנגנוני ההגנה שנקבעו בצורת התאמת תמורה לאחר 5 שנים וכן מנגנון יעדי NOI עד להתאמת התמורה".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש