חילן: לא צפויה השפעה מהותית של הקורונה על תוצאות פעילות החברה בהמשך השנה

הכנסות החברה עלו ב-3.4% ברבעון הראשון והסתכמו ב-412.7 מיליון ₪; הרווח הנקי גדל ב-1.1% ל-33 מיליון ₪

חדשות ספונסר 25/05/2020 10:54

א+א-

קבוצת חילן מסכמת את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2020 עם עליה בשורת ההכנסות ובשורת הרווח, וללא השפעה מהותית של וירוס הקורונה.

 

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-412.7 מיליון ש"ח, עלייה של כ- לעומת כ-399 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע באיחוד לראשונה של חברת Payday.

 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-44.4 מיליון ש"ח (מהווה 10.8% מההכנסות) לעומת כ-44.9 מיליון ש"ח (מהווה כ-11.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 0.9%. הקיטון ברווח התפעולי נובע מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות.

 

ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ-64.8 מיליון ש"ח (המהווה כ-15.7% מסך ההכנסות), לעומת כ-62.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-15.6% מסך ההכנסות), עלייה של כ-4.0%. עיקר הגידול נובע מהאיחוד של Payday.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-33 מיליון ש"ח (המהווה כ-8.0% מההכנסות) לעומת כ-32.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-8.2% מסך ההכנסות), צמיחה של כ-1.1%.

 

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם בכ-20.9 מיליון ש"ח, לעומת תזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך כ-30.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת נובע בעיקר מקיטון בסעיפי הון החוזר.

 

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן, מסר: "תוצאות הפעילות של הקבוצה ברבעון הראשון היו חיוביות והמשיכו את מגמת הצמיחה מהשנים האחרונות, במקביל להשפעה חלקית ומתונה מהתפשטות נגיף הקורונה. 

 

למרות שלכמות המועסקים במשק ישנה השלכה ישירה על הכנסות מגזר השכר, אנו מעריכים כי לא צפויה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של החברה גם בהמשך השנה, וזאת בשים לב למאפייני הלקוחות של המגזר, לתחומי הפעילות של הקבוצה כולה ולמידת חשיפתם של לקוחותיה לענפים אשר נפגעו באופן דרמטי כתוצאה מהגבלת הפעילות במשק.

 

בנוגע לפעילות בארה"ב, בתחילת השנה הודענו על השלמת רכישת חברת Payday, הפועלות בארה"ב ומתמחה בתחום שירותי השכר ומשאבי האנוש. Payday החלה לתרום לתוצאות הקבוצה בדו"ח הנוכחי, תרומה שקוזזה בחלקה עם הוצאות חד פעמיות הכרוכות בהשלמת העסקה. העסקה מהווה נדבך חשוב באסטרטגית הקבוצה. פעילות זו צפויה להוות פלטפורמה למנוע צמיחה עתידי בפעילות הבינלאומית לצד מנועי צמיחה נוספים.

 

לסיכום, קבוצת חילן יציבה וממשיכה לשמור על איתנות פיננסית עם רמות מינוף נמוכות. אנו נמשיך במיקוד האסטרטגי, ליישום התוכניות העסקיות ובשילוב התאמות למתכונת עבודה בקבוצה כפי שהתפתחו ונדרשים כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה. הקבוצה מוסיפה לבסס את צמיחתה האורגנית ובמקביל ממשיכה לאתר ולפתח מנועי צמיחה נוספים בתחומי הליבה, ולאפשר לקבוצה לנצל הזדמנויות עסקיות שיווצרו בתקופה זו."

 

 

 

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה