חדשות כלכלה

מדד המחירים לצרכן ירד באפריל ב-0.3%, נמוך מהציפיות

הירידה במדד באפריל משקפת את הירידה במחיר הדלק ועל כן נרשמה ירידת מחירים בולטת של 3.3% בסעיף התחבורה; מנגד, מחירי הירקות והפירות עלו בקרוב ל-5%

חדשות ספונסר 17/05/2020 11:45

א+א-

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% "בלבד" בחודש אפריל 2020, בהשוואה לקונצנזוס של מינוס 0.5% . מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד אף הוא ב-0.3% באפריל ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.5%. לעומת זאת, מדד המחירים לצרכן, ללא רכיב האנרגיה, עלה ב-0.3%. הירידה במדד באפריל משקפת את הירידה במחיר הדלק ועל כן נרשמה ירידת מחירים בולטת של 3.3% בסעיף התחבורה. כנגד, ובדומה למה שנרשם במקומות אחרים עולם, נרשמו עליות מחירים בולטות בסעיפי המזון בבית והירקות ופירות 4.8%.

 

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.4%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.6%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.7%; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.5%. בשנים עשר החודשים האחרונים ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.7%, מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-1.4%; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.3%.

 

על פי התחזית הראשונית הנוכחית, שיעור שינו מדד המחירים לצרכן במהלך השנה הקלנדרית 2020 צפוי להיות בקרבת 0.0%, ואף תתכן עלייה שנתית קלה, זאת לאחר שבשליש הראשון של השנה המדד ירד בכ-0.4%. המשמעות הינה עלייה של המדד במצטבר בכחצי אחוז בתקופה שנותרה עד לסוף השנה. מדד חודש מאי 2020 צפוי לעלות בכ-0.1-0.3% ובמהלך 12 החודשים הקרובים צפויה עליית של המדד בהיקף של כ-0.5-1.0% (הטווח הרחב יחסית נובע ממידת אי-הוודאות הרבה בעת הנוכחית).

 

נראה שהתפתחות המחירים ברמת הסעיפים השונים הושפעה בחלקה מקשיי מדידה של הלמ"ס בתקופת הסגר בענפים שפעילותם נסגרה ברובה או לחלוטין. שילובים של איסוף פיזי של מחירים בחנויות המדגם שהיו פתוחות ותגבור איסוף המחירים המקוונים במקומות בהם הייתה צריכה מקוונת בלבד אפשרו ללמ"ס להפיק את רוב המדד, בין אם במדידה ישירה, או אם במדידה חלקית.

 

בכל הפריטים בהם התקיימה צריכה, איסוף המחירים ניסה להתחקות אחר צורת הצריכה, כפי שבאה לידי ביטוי בחודש אפריל. עם זאת, מחירי המוצרים והשירותים שהיו חסרים גם לאחר האיסוף הישיר או המקוון, נזקפו לפריט או לקבוצה אליה הם משויכים.

 

באופן חריף יותר, סעיפי "עריכת מסיבות ואירועים" "הארחה, נופש וטיולים", "טיול מאורגן לחו"ל", "נסיעה לחו"ל", "הוצאות שהייה בחו"ל" – לא נמדדו באופן ישיר בחודש אפריל בשל משבר הקורונה שכן לא התקיימה בהם צריכה ועל כן שיעור השינוי שלהן נזקף לשיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן הכללי (ללא הסעיפים הזקופים).

 

הלמ"ס בדקה את ההשערה שהיו ירידות מחירים זמניות של דמי שכירות של דירות של שוכרים המצויים תחת חוזה שנתי, זאת על מנת להקל על שוכרים שנפגעו כלכלית ומבקשים מבעלי הבית הקלות זמניות בשכר הדירה. לצורך בדיקת תופעה זו, נבנה תת מדגם של כ-10% מתוך המדגם הקיים של שכר דירה עבור חוזים שהיו בתוקף בין החודשים מאי 2019 - מרץ 2020. מתת מדגם זה עולה שהתופעה של הקלות בשכר דירה, עקב משבר הקורונה, קיימת בפחות מ-3% בקרב השוכרים.

 

מחירי הדירות, כפי שעולה מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר 2020 – מרץ 2020, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2020 – פברואר 2020, עלו ב-0.6% וזאת עם מידה רבה יחסית של שונות בין מחוזות גיאוגרפיים.

 

מהשוואת העסקאות שבוצעו בפברואר 2020 – מרץ 2020, לעומת פברואר 2019 – מרץ 2019, לא נמצאו מחוזות בהן נרשמו ירידות מחירים שנתיות ושיעור העלייה הכלל ארצי של מחירי הדירות בשנה האחרונה היה כ-4.3%. עליות מחירים בולטות, מעל לממוצע, נרשמו בשנה האחרונה במחוזות תל-אביב (6.6%), ירושלים (5.0%) וצפון (4.6%). מהשוואת מחירי הדירות החדשות, הרי שעלי פי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר 2020 – מרץ 2020 לעומת ינואר 2020 – פברואר 2020, מחירי הדירות החדשות עלו ב-1.0%.

 

בשנה האחרונה, מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.5%. כמות העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית (מחיר למשתכן) והשתתפו בחישוב מדד מחירי הדירות החדשות מהווה היה 39.6%.

 

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה