בחודש מרץ נרשמה ירידה של 32% במספר עסקאות הנדל”ן

מדובר ברמה הנמוכה ביותר של עסקאות מאז המחאה החברתית באוגוסט 2011; במסגרת "מחיר למשתכן" נמכרו במרץ כ-700 דירות, ירידה של 55% בהשוואה למרץ אשתקד

חדשות ספונסר 13/05/2020 12:12

א+א-

אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסם את סקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש מרץ 2020, ומדווח כי בחודש מרץ נרשמה ירידה חדה במספר העסקאות, כאשר אלו הסתכמו ב-6.6 אלף דירות, ירידה של 32% בהשוואה למרץ אשתקד וירידה של 29% בהשוואה לחודש הקודם. זוהי גם הרמה הנמוכה ביותר של עסקאות מאז אוגוסט 2011 שעמד בצל המחאה החברתית.

 

את הירידה בעסקאות הוביל פלח השוק של הדירות החדשות שרשם ירידה של 40% בהשוואה למרץ אשתקד. בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי (מחיר למשתכן) עמד סך העסקאות בדירות חדשות ויד שניה בחודש מרץ על 5.9 אלף, ירידה של 27% בהשוואה למרץ אשתקד והרמה הנמוכה ביותר של מכירות בשוק החופשי (שלא על רקע חגי תשרי/פסח) מאז מאי 2003, שעמד בצל האינתיפאדה השנייה.

 

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש מרץ עמד על 4.5 אלף בלבד, ירידה של 28% בהשוואה למרץ אשתקד והרמה הנמוכה ביותר בפלח שוק זה מאז נובמבר 2003. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה במספר העסקאות הקיפה את כל האזורים כאשר בניגוד לחודשים קודמים, השונות בשיעורי השינוי בין האזורים הייתה נמוכה יחסית.

 

סך הדירות החדשות (כולל מחיר למשתכן) שנמכרו בחודש מרץ עמד על כאלפיים דירות, ירידה חדה של 40% בהשוואה למרץ אשתקד.

 

בפילוח גיאוגרפי נמצאה שונות גבוהה בשיעורי השינוי במכירות הקבלנים בין האזורים, אם כי במרבית האזורים, למעט ירושלים ות"א נרשמו שיעורי ירידה חדים. לגבי אזור ירושלים יש לציין כי העלייה החריגה במכירות שנרשמה בו, בשיעור של 170% לעומת מרץ אשתקד, מוסברת בעיקר בשני גורמים: ראשית, במרץ 2019 נרשמה רמת שפל במכירות הקבלנים באזור זה שהסתכמו בכ-70 דירות בלבד. בנוסף, כרבע ממכירות הקבלנים בשוק החופשי באזור זה בחודש מרץ האחרון היו לקרן רי"ט, כאשר יש לציין כי מכירות אלו התרכזו במחצית הראשונה של החודש.

 

שיעור הירידה במכירות הקבלנים בשוק החופשי התעצם כצפוי בשבוע וחצי האחרונים של מרץ שכן החל מסוף השבוע השלישי של החודש הוחמרו הנחיות משרד הבריאות, כאשר אלו כללו בין היתר הימנעות מיציאה מהבית למעט מצבים המחייבים זאת.

 

יצויין כי חל שינוי משמעותי בתאריכי המסירה של הדירות, כאשר אחוז הדירות שנמכרו עם תאריך מסירה מייד, קרי הושלמה בנייתן, עלה ל-9%. סביר להניח כי גידול זה מוסבר לפחות בחלקו ברצונם של הרוכשים לצמצם את הסיכון שברכישת הדירה. מנגד, שיעורם של מי שרכשו דירה "על הנייר", תוך ניצול ההנחה הכספית הגלומה בעסקאות מסוג זה, ירד בשיעור מתון בלבד. הירידה המשמעותית נרשמה בשיעורן של הדירות עם טווח מסירה שבין שנה ועד שנתיים.

 

הירידה החדה במכירות הקבלנים באה לידי ביטוי בתזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי). כך, בחודש מרץ האחרון עמד סכום זה על 3.6 מיליארד ש"ח ₪ בלבד, ירידה ריאלית של 35% בהשוואה למרץ אשתקד. כ-22% מסך תזרים זה בחודש מרץ נבע ממכירות במסגרת מחיר למשתכן, ירידה של 11 נקודות אחוז בהשוואה למרץ אשתקד.

 

רכישות המשקיעים בחודש מרץ הסתכמו ב-780 דירות, ירידה של 33% בהשוואה למרץ אשתקד ואחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמו בקרב סגמנט זה של השוק לפחות מאז תחילת שנות האלפיים. מכירות המשקיעים בחודש מרץ הסתכמו ב-1.5 אלף דירות, ירידה של 16% בהשוואה למרץ אשתקד.

 

רכישות הזוגות הצעירים (דירה ראשונה) הסתכמו בחודש מרץ ב-3.2 אלף דירות. מתוך סך זה, כ-2.5 אלף דירות נרכשו בשוק החופשי, ירידה של 24% בהשוואה למרץ אשתקד. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה החדה ברכישות אלו הקיפה את כל האזורים למעט ירושלים.

 

סך הדירות שנמכרו במסגרת "מחיר למשתכן" בחודש מרץ עמד על כ-700 דירות בלבד, ירידה חדה של 55% בהשוואה למרץ אשתקד וירידה של 51% בהשוואה לחודש הקודם. ירידה זו הקיפה את כל האזורים למעט ב"ש, כאשר אזור זה המשיך לבלוט ברמת המכירות הגבוהה ביותר במסגרת זו מבין כל האזורים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה