נתן חץ: ”החברה ערוכה להתמודד עם אתגרי התקופה עם נזילות גבוהה ושיעור מינוף הולם”

אלוני חץ מסכמת את 2019 עם זינוק של 86% ברווח הנקי; ההכנסות השנתיות הסתכמו ב-2.6 מיליארד ₪; יתרות המזומנים של החברה עומדות על 900 מיליון ₪ ורמת המינוף עומדת על 30%

פולי טל 19/03/2020 12:19

א+א-

חברת הנדל"ן המניב אלוני חץ מפרסמת היום את תוצאותיה לשנת 2019 ומדווחת על גידול של 67% בהכנסות החברה שהסתכמו ב-2.6 מיליארד ₪, לעומת 1.56 מיליארד בשנת 2018. ברבעון הרביעי של השנה עלו ההכנסות ב-174% והסתכמו ב-1.32 מיליארד ₪.

 

הרווח הנקי השנתי של החברה הסתכם ב-956 מיליון ₪, זינוק של 86% לעומת רווחי החברה בשנה הקודמת שהסתכמו ב-514 מיליון ₪. ברבעון הרביעי של 2019 הגיע הרווח הנקי ל-550 מיליון ₪.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו 6.33 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 36.68 ש"ח למניה), גידול של כ-8% לעומת כ-5.85 מיליארד ₪ (כ-34.19 ₪ למניה). ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) להיום הינו 53.8 ש"ח.

 

על רקע החששות מהשפעת הקורונה על חברות הנדל"ן בשנת 2020, ניתן לראות כי לחברה גמישות פיננסית גבוהה אשר באה לידי ביטוי ביתרות מזומן ומסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך כולל של כ-900 מיליון ש"ח כאשר כ-90% מנכסי החברה אינם משועבדים. שיעור המינוף של החברה נכון להיום על בסיס NAV סחיר נותר נמוך גם לאחר הירידות בשווקים ומסתכם בכ-30%.

 

בחודש מרץ 2020 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2020 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 116 אג’ למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים שווים של 29 אג’ למניה. בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. בהתאם, הכריזה החברה על דיבידנד לרבעון הראשון לשנת 2020 בסך 29 אגורות למניה (כ-50 מיליון ש"ח) אשר ישולם בחודש אפריל 2020.

 

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אלוני חץ מסכמת את שנת 2019 תוך המשך מגמת צמיחה בחברות הבנות של הקבוצה בישראל, בארה"ב בבריטניה ושוויץ, תוך המשך קידום תכניות פיתוח לעתיד.

 

כידוע לכולנו, מזה תקופה, העולם מתנהל בצל משבר נגיף הקורונה, אשר השפעתו ניכרת בשווקים הפיננסים והראליים ויוצרת רמת אי וודאות גבוהה בקשר לעוצמה, להיקף ולמשך הזמן שימשך עד להתייצבות והתבהרות המצב. להערכתנו, קבוצת אלוני חץ, על כל חברותיה, ערוכה להתמודד עם אתגרי התקופה, בצורה יחסית טובה מאחר והקבוצה איתנה וממוצבת היטב עם נזילות גבוהה ושיעור מינוף הולם.

 

אנו מאמינים כי האסטרטגיה שלנו להשקעה לטווח ארוך, כמו גם איכות הנכסים של חברות הבנות והפיזור על פני מספר שווקים וכלכלות, תוכיח את עצמה גם בתקופה מאתגרת זו, שנקווה כולנו שתסתיים במהרה."

 

לאלוני חץ מספר חברות בת ביניהן אמות, אנרג’יקס, CARR, BROCKTON EVERLAST ו-PSP ומצב נכסיהן, אומרים בחברה, כמו גם אסטרטגיית הקבוצה להשקעה לטווח ארוך יאפשרו להן להתמודד בצורה נאותה עם התקופה המאתגרת. מינואר 2019 ועד היום השקיעה אלוני חץ בחברות הבנות שלה סך של כ- 1.7 מיליארד ש"ח ומנגד, מימשה נכסים בסך של כ-900 מיליון ש"ח.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה