הנהלת מליסרון מפחיתה את שכרה על רקע משבר הקורונה

יו"ר הדירקטוריון ליאורה עופר תוותר על קבלת דמי ניהול חודשיים, שכרם של המנכ"ל והמשנה למנכ"ל יופחת ב-20% והשכר החודשי של יתר חברי ההנהלה יופחת ב-10%

מערכת ספונסר 17/03/2020 11:17

א+א- 1

חברת מליסרון מדווחת היום כי על רקע השלכות נגיף הקורונה על פעילות החברה, יו"ר הדירקטוריון וחברי ההנהלה הציעו להפחית את שכרם באופן וולונטרי החל מהיום ועד סוף אפריל או עד שתתאפשר פתיחת הקניונים שוב.

 

יו"ר הדירקטוריון ליאורה עופר תוותר באופן מלא על קבלת דמי ניהול חודשיים, השכר החודשי של המנכ"ל והמשנה למנכ"ל יופחת בשיעור של 20% והשכר החודשי של יתר חברי ההנהלה יופחת בשיעור של 10%.

 

בנוסף, הדירקטורים של החברה הזכאים לגמול דירקטורים כלומר, הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים פנו גם הם לחברה בבקשה להפחית את גמול הדירקטורים המשולם להם בהיקף של 20% למשך תקופת ההפחתה שנקבעה להנהלה הבחירה. החברה ציינה כי תיענה לבקשת הדירקטורים בכפוף לכך שאין מניעה משפטית להפחתה וולונטרית זו.

 

נושאי המשרה בחברה ציינו בפנייתם לחברה כי הצעתם להפחתת השכר נעשתה על רקע השלכות התפשטות הקורונה והנחיות הממשלה בעניין שהובילו לסגירת הקניונים ומתוך אחריות אישית והירתמות למאמצי החברה להתמודדות עם הנסיבות הנוכחיות.

 

החברה מבהירה בהודעתה לבורסה כי אין בהפחתת השכר הזמנית והוולונטרית על פי הודעת נושאי המשרה לחברה כדי לשנות את תנאי העסקתם של נושאי המשרה בחברה, לרבות זכאותם לכל יתר רכיבי התגמול והזכויות הסוציאליות על פי תנאי העסקתם.

 

לפני יומיים דיווחה החברה על סגירת קניוני החברה למעט הפעילויות החיוניות שהותרו על פי ההנחיות כגון סופרמרקטים, פארמה, בנקים ומרפאות. כמו כן מתחמי המשרדים יוסיפו להיות פתוחים. מליסרון עדכנה שחלק מהשוכרים בקניון פנו לחברה בבקשות להקפאה או דחייה של תשלומים בניסיון למצוא פתרונות מוסכמים להתמודדות עם המשבר הנוכחי.

 

החברה עדכנה כי אין בידיה להעריך את היקף ההשפעה של התפשטות הנגיף ושל הנחיות הממשלה על החברה אך הרגיעה את המשקיעים ואמרה כי להערכתה איתנותה הפיננסית של החברה הבאה לידי ביטוי, בין היתר, ביתרות המזומנים הגבוהות והנזילות של החברה, היקף ואיכות נכסיה והמח"מ הארוך של מרבית הלוואותיה, תאפשר לחברה לצמצם את היקף השפעת החשיפה של החברה למשבר ולעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות.

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1