חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של חילן גדל ב-15.9% בשנת 2019

ההכנסות השנתיות הסתכמו בכ-1.57 מיליארד ש"ח, צמיחה של כ-6.7% לעומת השנה הקודמת; לאור תקופת אי הוודאות הנוכחית החליטה הנהלת החברה שלא לחלק דיבידנד

חדשות ספונסר 17/03/2020 10:50

א+א-

קבוצת חילן, מדווחת היום על תוצאותיה ברבעון הרביעי לשנת 2019 ובשנה כולה. הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-399.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-411.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות הרבעון נבעה כתוצאה מעיתוי חגי תשרי וכתוצאה מכך שהיו 6 ימי עסקים נטו פחות ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בשנת 2019 הסתכמו ההכנסות בכ-1,573.2 מיליון ש"ח, עלייה של כ-6.7%, לעומת הכנסות של כ-1,474.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-EBITDA ברבעון הרביעי הסתכם בכ-70 מיליון ש"ח (המהווה כ-17.5% מסך ההכנסות), לעומת כ-52.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-12.9% מסך ההכנסות), צמיחה של כ-32.3%. השיפור נובע הודות לגידול ברווח התפעולי של כלל מגזרי הפעילות ויישום לראשונה של תקן IFRS16 אשר תרם כ-11.9 מיליון ש"ח.

 

בשנת 2019 ה-EBITDA הסתכם בכ-245 מיליון ש"ח, עלייה של כ-42.1%, לעומת כ-172.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-42.7 מיליון ש"ח (המהווה כ-10.7% מההכנסות) לעומת כ-36.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-8.8% מסך ההכנסות), צמיחה של כ-17.5% הודות לגידול ברווח התפעולי ובנוסף מימוש חברה כלולה בקיזוז הגידול בהוצאות המימון ומיסים על ההכנסה. בשנת 2019 הרווח הנקי הסתכם בכ-129 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-15.9%, לעומת כ-111.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 31 בדצמבר, 2019 הסתכם לכ-423.5 מיליון ש"ח (המהווה כ-35.3% מסך המאזן) לעומת כ-323.7 מיליון ש"ח (המהווה כ-32.5% מסך המאזן) ליום 31 בדצמבר, 2018. הגידול בהון המיוחס לבעלי מניות החברה נובע מרווחי החברה בתקופה בקיזוז דיבידנד ששולם במהלך התקופה.

 

תזרים המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם בכ-102 מיליון ש"ח, לעומת סך כ-91.3 מיליון ש"ח ששימשו לפעילות ברבעון המקביל אשתקד.

 

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן, מסר: "אנו שמחים לסכם את שנת 2019 עם המשך צמיחה בהכנסות, ברווח התפעולי וברווח הנקי של הקבוצה. תוצאות הרבעון המשיכו את מגמת הצמיחה שאפיינה את השנה כולה למרות שהושפעו מכך שהיו פחות שישה ימי עבודה ברבעון לעומת אשתקד, כתוצאה מתזמון חגי תשרי ומפיחות בשער המט"ח.

 

תוצאות הפעילות ממשיכות לשקף גידול עקבי בפעילות העסקית בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה כתולדה ממהלכים וההשקעות שנעשו ואנו ממשיכים לפעול במרץ בכדי לשמר מגמה זו גם בעתיד. רכישת חברת ITway מהווה נדבך חשוב באסטרטגיה בה הקבוצה נוקטת בשנים האחרונות ואנו מרוצים מאוד מהרכישה המוצלחת בגזרה זו. ITway תמשיך לתרום להרחבת פעילותינו בתחום ה-"Cloud" בישראל.

 

אנו מפרסמים את הדוחות בעיצומה של תקופה מאתגרת שלא חווינו כמוה בעבר, התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם. להערכת הנהלת החברה בשלב זה אין השפעה מהותית על החברה או על חברות הקבוצה. יחד עם זאת, זהו אירוע משמעותי שמשפיע על הפעילות הכלכלית של המשק, גורם לאי וודאות גדולה במגזר העסקי וככל שימשך עלולות להיות השלכות גם על פעילות הקבוצה שלא ניתן להעריכן כעת. לאור תקופת אי הוודאות הנוכחית החליטה ההנהלה ודירקטוריון החברה שלא להכריז על חלוקת דיבידנד בעת הנוכחית".

 

עוד ציין באום כי "בתחילת השנה הושלמה רכישת פעילות בתחום השכר ומשאבי האנוש בארה"ב. היקף העסקה המוערך בכ-25-30 מילוני דולר ארה"ב משקף את רצוננו להיכנס באופן מדורג לארה"ב. זוהי אבן דרך משמעותית ראשונה במתווה בו הקבוצה נוקטת ליצירת מנועי צמיחה מחוץ לגבולות המשק המקומי, כאשר התחייבנו להעמיד לחברת המטרה הלוואת בעלים בסכום של עד 10 מיליוני דולר ארה"ב לטובת רכישות בתחום הפעילות של חברת המטרה, אם וככל שיהיה בכך צורך. קבוצת חילן פועלת בתחום השכר שנים רבות וצברה ידע וניסיון רב בתחום זה ואנו סבורים שיש ביכולותינו למנף אותו גם בשווקים נוספים בעלי מאפייני פעילות דומים.

 

לסיכום, קבוצת חילן יציבה וחזקה פיננסית עם רמות מינוף נמוכות. אנו נמשיך במיקוד האסטרטגיה רבת השנים בה בחרנו, בשילוב יישום התוכניות העסקיות והצפת ערך בפני לקוחותינו באמצעות פלטפורמות ייחודיות, עובדים מקצועיים ושרותים. הקבוצה מוסיפה לבסס את צמיחתה האורגנית ובמקביל נמשיך לאתר מנועי צמיחה נוספים בתחומי הליבה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה