כהן פיתוח 6,904 -0.6%

מספר נייר: 810010 שווי שוק: 454,325 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.