כהן פיתוח 6,340 1.2%

מספר נייר: 810010 שווי שוק: 417,210 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.