אביב בניה 1,234 2.58%

מספר נייר: 444018 שווי שוק: 163,486 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.