בית הזהב 1,217 0%

מספר נייר: 235010 שווי שוק: 189,458 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.