רותם אנרגיה יהש 105 4.48%

מספר נייר: 1147750 שווי שוק: 28,151 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.