רותם אנרגיה יהש 41.4 3.5%

מספר נייר: 1147750 שווי שוק: 13,956 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.