רותם אנרגיה יהש 72.8 0%

מספר נייר: 1147750 שווי שוק: 32,658 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.