תמר פטרוליום 961.9 0.74%

מספר נייר: 1141357 שווי שוק: 851,239 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.