תמר פטרוליום 809.9 0.21%

מספר נייר: 1141357 שווי שוק: 716,726 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.