הזדמנות יהש 47.3 -2.87%

מספר נייר: 1119924 שווי שוק: 19,396 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.