אפי נכסים 8,000 -0.3%

מספר נייר: 1091354 שווי שוק: 2,669,771 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.