לפידות חלץ יהש 131.9 0%

מספר נייר: 1091248 שווי שוק: 92,486 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.