נכסים ובנין 22,170 8.78%

מספר נייר: 699017 שווי שוק: 1,396,252 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.