נכסים ובנין 34,200 1.94%

מספר נייר: 699017 שווי שוק: 2,153,893 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.