נכסים ובנין 20,140 5.45%

מספר נייר: 699017 שווי שוק: 1,268,404 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.