אמיליה פיתוח 1,311 -5%

מספר נייר: 589010 שווי שוק: 366,998 אלפי ₪ ענף: השקעה ואחזקות

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.