צרפתי 1,274 2.17%

מספר נייר: 425017 שווי שוק: 221,655 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.