מגדלי תיכון 914.7 0.41%

מספר נייר: 1131523 שווי שוק: 1,370,006 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.