גלוב אקספ יהש 53.9 3.65%

מספר נייר: 1119833 שווי שוק: 10,328 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.