גלוב אקספ יהש 200.3 6.54%

מספר נייר: 1119833 שווי שוק: 34,098 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.