גלוב אקספ יהש 206.6 -5.19%

מספר נייר: 1119833 שווי שוק: 35,170 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.