חדשות שוק ההון

הבינלאומי: גידול של 18% ברווח הנקי בשנת 2019

התשואה להון עמדה על 10.5%; הכנסות הריבית נטו גדלו ב -4.7% בהשוואה לשנת 2018; האשראי לציבור גדל ב-4.3% והסתכם ב-87,899 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 15/03/2020 14:17

א+א- 1

הבנק הבינלאומי מפרסם היום את תוצאותיו לרבעון הרביעי של 2019 ולשנה כולה ומדווח על גידול של 18% ברווח הנקי שהסתכם ל-865 מיליון ₪. התשואה להון הגיעה ל- 10.5%. ברבעון הרביעי גדל הרווח הנקי ב- 34.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב-222 מיליון ש"ח. התשואה להון ברבעון הרביעי - 10.8%.

 

הכנסות הריבית נטו גדלו ב-4.7% בהשוואה לשנת 2018 והסתכמו ב- 2,602 מיליון ש"ח, גידול שנובע בעיקר מעלייה בהיקפי הפעילות.

 

צמיחת פעילות הקבוצה ניכרת גם בנתונים המאזניים הן בצד האשראי והן בצד הפיקדונות. פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 7.5% ל- 120,052 מיליון ש"ח. תיק האשראי נטו צמח בשיעור של 4.3% בשנת 2019 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-31 בדצמבר 2019 ב- 87,899 מיליון ש"ח. הצמיחה מאופיינת בהמשך פיזור האשראי וניכרת במגזר הלקוחות הפרטיים שצמח בשיעור של 4.6%, מגזר העסקים הגדולים והבינוניים שצמחו בשיעור של 3.2% והעסקים הקטנים שצמחו ב-3.3%.

 

הבנק המשיך להתייעל השנה בהתאם למתווה האסטרטגי ויחס היעילות השתפר ל-64.4% בהשוואה ל-68.4% בשנת 2018. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בשנת 2019 ב-2,654 מיליון ש"ח, ירידה של 5.9% ביחס לשנת 2018. הירידה בהוצאות היא תוצאה של מהלכי התייעלות בכל סעיפי ההוצאות.

 

 בשנת 2019 חילק הבנק דיבידנד בסך של 410 מיליון ש"ח ותשואת הדיבידנד הגיעה ל-4.5%. הדירקטוריון החליט על חלוקת דיבידנד נוספת עבור שנת 2019 בסך של 125 מיליון ש"ח.

 

סמדר ברבר-צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי אמרה כי: " תוצאות קבוצת הבינלאומי לשנת 2019 משלבות את שלוש המגמות המאפיינות את הבנק בשנים האחרונות: צמיחה בפעילות, התייעלות משמעותית ושמירה על סיכון מידתי ואיתנות פיננסית. כפועל יוצא מביצועי הבנק ואיתנותו העלו ב-2019 חברות הדרוג כולן (מדרוג ומעלות המקומיות ומודיס’ הבינלאומית) את דרוג הבנק לדרוג של צמרת המערכת הבנקאית בישראל.

 

בסוף 2019 אישר הבנק תכנית אסטרטגית חדשה לשנים הקרובות שמהווה המשך ישיר לאסטרטגיה תאגידית קודמת שביצועה הושלם זה מכבר בהצלחה . כמו כן, גובשה השנה אסטרטגיית תשתיות המיחשוב בנוסף לאסטרטגיית הדיגיטל של הבנק שגובשה כבר ב- 2018. 

 

תכניות אסטרטגיות אלה מטרתן להצעיד את הבנק קדימה בתנאי התחרות המשתנים במגזר הפיננסי והבנקאי מתוך ראיה עתידית של עולם הבנקאות, באופן שיאפשר המשך צמיחה ושימור תחומי המובילות. העקרונות שעוברים כחוט השני בתכניות האסטרטגיות של הבנק הם מיקוד בצרכי לקוח, אימוץ חדשנות, והמשך תהליכי התייעלות".

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מניה מאוד טובה שנסחרת בחסר בכ30% עכשיו אחרי בהלת הקורונה, לקנות ולהחזיק חברים.

    שי 15/03/2020 21:27