אוגווינד חתמה על הסכם הקמת מתקן פיילוט לאגירת אנרגיה למשק החשמל

החברה תשתף פעולה עם קיבוץ יהל וחברת דוראל אנרגיה להקמת מתקן בעל יכולה אגירה של כאלף קוט"ש; הפרויקט קיבל תמיכה בהיקף של 1.5 מיליון ₪ ממשרד האנרגיה

חדשות ספונסר 15/03/2020 13:40

א+א- 1

חברת אוגווינד העוסקת בתחום האנרגיה החלופית מדווחת היום על חתימת הסכם שיתוף פעולה עם אגודה שיתופית מקיבוץ יהל ועם שותפות בין הקיבוץ לבין חברת דוראל אנרגיה לצורך הקמת מתקן פיילוט ראשוני לאגירת אנרגיה בעל יכולת אגירה של כאלף קוט"ש, המבוסס על הטכנולוגיה אותה מפתחת החברה.

 

כוונת הצדדים היא שמתקן האגירה יחובר ויספק חשמל לצריכה עצמית עבור מספר צרכני קצה בגבולות הקיבוץ ובבעלותו. בהמשך, כפוף לאישורים נדרשים, יחובר מתקן האגירה למתקן פוטו-וולטאי לצורך ביצוע תהליך הטעינה.

 

מתקן האגירה יוקם, יופעל ויתוחזק באופן בלעדי על ידי אוגווינד ובמימונה המלא, ואילו המתקן הפוטו וולטאי, יוקם יופעל ויתוחזק על ידי דוראל אנרגיה ובמימונה המלא.

 

ההסכם יתרחש בשני שלבים, כשבשלב הראשון מתקן האגירה יופעל, ויחובר לרשת החשמל הפנימית של הקיבוץ. בשלב זה, החברה והקיבוץ יהיו זכאים, בחלוקה שווה, לתשלום של מלוא תמורת החיסכון התפעולי של הקיבוץ מהשימוש במתקן אגירת האנרגיה עבור הצרכנים הרלוונטיים שבבעלותו.

 

בשלב השני, יחובר מתקן האגירה למתקן הפוטו-וולטאי לצורך צריכה עצמית או בהתאם לאסדרה שתוחלט בהמשך. בשלב זה החברה תהיה זכאית לשליש, והשותפות תהיה זכאית לשני שליש מהרווחיות התפעולית הנובעת מהשימוש במתקן האגירה.

 

אוגווינד זכתה במענק ממשרד האנרגיה בסך של עד 1.5 מיליון ₪ על בסיס תקציב פרויקט מאושר בסך של 3 מיליון ₪. מענק משרד האנרגיה מותנה בהתחייבויות, מגבלות ותנאים מקובלים בהסכמים מסוג זה כגון חתימה על הסכם תמיכה והשקעה בין משרד האנרגיה לבין אוגווינד ובתשלום תמלוגים בשיעור של 5% מכל הכנסה של אוגווינד הנובעת ממסחור תוצרי הידע והקניין הרוחני שפותחו מכספי המענק עד לסך המענק שניתן בפועל.

 

עם חתימת ההסכם, החברה תחל בביצוע פעולות תכנון והקמת מתקן האגירה. החברה תוכל לסיים את ההסכם בכל עת, טרם תחילת עבודות הקמת מתקן האגירה, בהודעה מוקדמת של 45 ימים. תקופת הפעלת מתקן האגירה תהיה 24 שנים ו- 11 חודשים ממועד תחילת ההפעלה.

 

הקיבוץ יהיה רשאי לסיים את ההסכם ככל שהמתקן לא יחל לפעול כמתקן אגירה בתוך 3 שנים מסיום הקמתו, בהודעה מוקדמת של 6 חודשים. מתקן האגירה וכל זכויות הקניין הקשורות אליו יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה במהלך תקופת ההסכם ואחריו.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    המניה הזו חיה בעולם משלה

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    narkis 15/03/2020 13:44