חדשות שוק ההון

אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את שנת 2019 עם גידול בהכנסות וברווח

ההכנסות השנתיות עלו בכ-4.2% לכ-2.75 מיליארד שקל; הרווח הנקי השנתי עלה לכ-184.8 מיליון שקל; דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 30 מיליון שקל

חדשות ספונסר 15/03/2020 11:18

א+א-

אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2019 כולה.

 

הכנסות החברה בשנת 2019 עלו בכ-4.2% לכ-2.75 מיליארד שקל לעומת כ-2.63 מיליארד שקל בשנת 2018. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול במחזור ההכנסות של מגזר קמעונאות חשמל ומגידול במחזור ההכנסות של מגזר מוצרי צריכה חשמליים בתחום המזגנים.

 

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלו בכ-4% לכ-667.4 מיליון שקל לעומת כ-641.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי בשנת 2019 עלה בכ-6.3% לכ-693.7 מיליון שקל (כ-25.2% מהמכירות) לעומת כ-652.7 מיליון שקל בשנת 2018 (כ-24.8% מהמכירות). הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מגידול במכירות במגזר מוצרי צריכה חשמליים.

 

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלה בכ-18.5% לכ-169 מיליון שקל (כ-25.3% מההכנסות), לעומת כ-142.7 מיליון שקל (כ-22.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי של החברה בשנת 2019 עלה לכ-184.8 מיליון שקל לעומת כ-8 מיליון שקל בשנת 2018. הרווח הנקי בשנת 2018 כלל הפסד מפעילות שהופסקה בסך של כ-37 מיליון שקל בתחום ייבוא מוצרי HUAWEI.

 

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2019 טיפס לכ-15.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-4.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין כי ברבעון הרביעי לשנת 2019 נרשמו הוצאות מיסים בסך 4.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות מיסים בסך 9.4 מיליון שקל שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד. 

 

ה-EBITDA בשנת 2019 עלה בכ-46.6% לכ-283 מיליון שקל, לעומת כ-193 מיליון שקל בשנת 2018. היישום לראשונה של 16 IFRS תרם סך של כ-42 מיליון שקל לגידול ב- EBITDA. ה-EBITDA של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2019 עלתה לכ-69 מיליון שקל, לעומת כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2019 טיפס לכ-434 מיליון שקל, לעומת כ-221 מיליון שקל בשנת 2018. ההון העצמי, ליום ה-31.12.2019 הסתכם בכ-704.6 מיליון שקל.

 

במקביל לאישור הדו"חות, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 30 מיליון שקל, זאת לאחר שב-2019 חילקה החברה דיבידנד בהיקף של 47 מיליון שקל כך שסך הדיבידנד עליו הכריזה החברה מתחילת שנת 2019 מסתכם בכ-77 מיליון שקל.

 

בנוסף, אישר דירקטוריון החברה הרחבה של תוכנית הרכישה העצמית של מניות החברה לעד 100 מיליון שקל.

 

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו שמחים לסכם את שנת 2019 עם גידול בהכנסות ושיפור ברווחיות בכל מגזרי הפעילות של החברה. בתוך כך, אנחנו מציגים היום גידול חד בתזרים המזומנים שהסתכם בכ-434 מיליון שקל, כאשר בנוסף העסקה למכירת גולן טלקום, לאחר שתאושר ותושלם, תניב לאלקטרה צריכה תזרים של מאות מיליוני שקלים לצד רווח של למעלה מ-300 מיליון שקל, כך שהחברה תהיה מצוידת במזומנים בהיקפים משמעותיים לקראת המשך התפתחותה בתחומי פעילותה, לצד בחינת הזדמנויות השקעה חדשות.

 

לאורך 2019 פעלנו רבות לשיפור תהליכי העבודה, כאשר בין היתר ביצענו שינויים במבנה הארגוני, במערך ניהול המלאי, באופי התשלום לספקים, וכן הטמענו תהליכי דיגיטציה מתקדמים בסניפים. הפעולות שביצענו מקבלות ביטוי חיובי כבר בדו"ח הנוכחי, ואנו מעריכים כי ההשפעות החיוביות יבואו לידי ביטוי באופן מובהק אף יותר במהלך 2020.

 

בנוסף, השקנו סדרות מזגנים ביתיות חדשות בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, והעמקנו את החדירה של המותג הפרטי אלקטרה שזוכה כיום לפופולריות גדולה. מהלכים אלו היוו תרומה משמעותית לגידול ברווחיות הגולמית ב-2019, ותומכים בחיזוק המותג אלקטרה והמשך ביסוס מעמדנו כחברה מובילת שוק".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה