מניבים ריט: ה-NOI השנתי צמח בכ-27% והסתכם בכ-49.8 מיליון ₪

הרווח הנקי בשנת 2019 עמד על כ-79.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-11.9 מיליון ש"ח בשנת 2018; החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 12 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 15/03/2020 10:41

א+א-

מניבים קרן הריט החדשה מדווחת היום על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2019, ומציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים.

 

הכנסות הקרן מדמי שכירות הסתכמו בשנת 2019 בכ-58.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-24.5%, לעומת הכנסות של כ-46.7 מיליון ש"ח בשנת 2018. ברבעון הרביעי הסתכמו ההכנסות בכ-15.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-22% ביחס להכנסות של כ-12.4 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2018. הגידול בהכנסות נובע מהפעלת הנכסים שנרכשו בשנת 2018 באופן מלא וכן מעליה בדמי השכירות.

 

ה-NOI הסתכם בשנת 2019 בכ-49.8 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-27% לעומת NOI בסך של 39.2 מיליון ש"ח בשנת 2018. ה-NOI הסתכם ברבעון הרביעי בכ-13.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-25% ביחס ל-NOI בסך 10.5 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2018.

 

ה-FFO הריאלי בשנת 2019 עמד על סך של כ- 30.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-24% בהשוואה לכ-24.4 מיליון ש"ח בשנת 2018. ה-FFO הריאלי הסתכם ברבעון הרביעי בכ-8.4 מיליון ש"ח גידול של כ-39% בהשוואה לכ-6.1 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2018.

 

הרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם בכ-79.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-11.9 מיליון ש"ח בשנת 2018. הרווח הנקי הסתכם ברבעון הרביעי בכ-50.6 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי בסך 9.1 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2018. עיקר העלייה ברווח הנקי ברבעון הרביעי נבע מהתאמת שווי הוגן בהיקף של כ-42 מיליון ש"ח, וכן מהגידול בהכנסות וב-NOI.

 

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של 12 מיליון ש"ח, שיחולק ביום 29.3.2020, יום האקס 22.3.2020, כך שהדיבידנד בגין שנת 2019 יסתכם ב-22.5 מיליון ש"ח.

 

בנוסף מפרסמת החברה תחזית ל-2020. בעקבות רכישת מתחמי תעשייה אחסנה ומשרדים בצפון עליהם דיווחה הקרן בינואר 2020, וכן הבניין ברעננה, צופה מניבים כי אומדן ה-NOI מהפעלת הנכסים הקיימים לשנת 2020 יסתכם בכ-102-104 מיליון ש"ח.

 

אומדן ה-FFO הריאלי הצפוי מהפעלת אותם נכסים לשנת 2020 הינו כ-73-74 מיליון ש"ח. מניבים מעדכנת כי ה- NOI בתפוסה מלאה צפוי לעמוד על 110-112 מיליון ש"ח, ובהתאמה ה- FFOבתפוסה מלאה צפוי לעמוד על כ-81-83 מיליון ש"ח.

 

מניבים צופה כי תחלק דיבידנד בסך של כ-45-50 מיליון ש"ח בגין שנת 2020.

 

לנוכח הפגיעה הכלכלית כתוצאה מהתפשטות מחלת הקורונה ומצעדי המניעה שנקטו מדינות רבות בעולם, ובכללם ישראל, צפויה פגיעה כלכלית שטרם ניתנת להערכה מבחינת היקפה והשלכותיה, שעשויה, בין היתר, להשפיע על החברה.

 

לאור תזרים המזומנים היציב של החברה, שיעור המינוף הנמוך, ויתרות המזומנים העומדות לרשותה, הנהלת החברה מעריכה כי נכון למועד הדוח לחברה יכולת פיננסית טובה לעמוד בהתחייבויותיה ולהתמודד עם השלכות המשבר. הנהלת החברה תמשיך לעקוב מקרוב אחר התפתחויות העתידיות ותפעל בהתאם.

 

עופר אברם, מנכ"ל מניבים, אמר היום: "השנה , צפוי ה-NOI של מניבים לחצות את רף ה-100 מיליון ש"ח, וההון העצמי של מניבים מתקרב לכמיליארד ש"ח, ואלה הן נקודות ציון חשובות עבורנו במסגרת הפיכת הקרן לשחקן מרכזי בתחום הנכסים המניבים בישראל. עם השלמת העיסקאות בתחילת השנה, קבענו לעצמנו יעד לסיים את שנת 2020 עם היקף נכסים של קרוב ל-2 מיליארד ש"ח, ונמשיך להתמקד ברכישת נכסים בתחומי הלוגיסטיקה, התעשייה והמשרדים"

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה