בנק ישראל מודיע על תוכנית רכישת אג”ח

בניסיון לצמצם את הנזק הכלכלי, בנק ישראל יפעיל החל מהיום כלים מוניטריים ביניהם רכישת אג"ח ממשלתי וביצוע עסקאות ריפו מול מוסדות פיננסים; רשות המיסים דוחה תשלומי מע"מ ב-10 ימים

חדשות ספונסר 15/03/2020 10:29

א+א-

בתום דיונים של הוועדה המוניטרית שנערכו אמש והבוקר הוחלט כי לאור התנודתיות הגבוהה בשווקים הפיננסיים בעולם ובישראל, בנק ישראל הודיע כי יפעיל מהיום כלים נוספים במסגרת ביצוע המדיניות המוניטרית.

 

בנק ישראל יפעל בשוק הפתוח וירכוש בשוק המשני אג"ח ממשלתיות מסוגים שונים ולתקופות שונות לפדיון בכמויות הנדרשות על מנת לוודא ששוק האג"ח הממשלתי מתפקד כיאות. בנוסף, בנק ישראל יבצע עסקות ריפו עם אג"ח ממשלתי כבטוחה מול מוסדות פיננסיים.

 

מטרת צעדים אלו היא למתן את התנודתיות החריגה ולהגדיל את הנזילות בשווקים הפיננסים שבהם פועלים הגופים הפיננסיים השונים, העסקים ומשקי הבית. בנוסף, צעדים אלו יגבירו את האפקטיביות של המדיניות המוניטרית- הם יחזקו את התמסורת מהריבית שקובעת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל גם לשיעורי הריבית לטווחים הארוכים יותר.

 

כלים אלו מתווספים למכלול הכלים בהם בנק ישראל משתמש על מנת להשיג את מטרותיו: יציבות מחירים, תמיכה במדיניות הכלכלית של הממשלה וביציבות המערכת הפיננסית.

 

נגיד בנק ישראל הפרופ’ אמיר ירון אמר:  "הקורונה פוגש את המשק במקום טוב מאוד. הנתונים הכלכליים החזקים – ביניהם יחס חוב תוצר ושיעור אבטלה נמוכים, עודף בחשבון השוטף, רמה גבוהה של יתרות מט"ח, ומערכת פיננסית חסונה - מגדילים את העמידות של המשק למול ההתפתחויות.

 

ההחלטות על המגבלות השונות שננקטו הן בעלות השלכות כלכליות כבדות משקל. בנק ישראל, ואני בראשו, פועל על-מנת לצמצם את הפגיעה בעסקים ובציבור, כך שניתן יהיה לצלוח את התקופה הזאת בשלום, ובפגיעה המינימלית האפשרית.

 

אנחנו ערוכים לכל התפתחות ונמשיך לנקוט צעדים ככל שיידרשו, ובהתאם להתפתחויות השונות: המדיניות המוניטרית ממשיכה להיות מרחיבה ובכך תומכת בפעילות הכלכלית; לבנק ישראל, ולי העומד בראשו, יש כלים מגוונים לתמוך בפעילות הכלכלית והפיננסית במשק."

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "לנוכח התפתחות אירוע נגיף הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בעולם ובישראל, ובתוך כך על כל משק בית פרטי ועסק, אפתח בכך שאדגיש שהמערכת הבנקאית בישראל איתנה ובזכות כך היא ערוכה לתמוך ולסייע ללקוחותיה בעת הזו. הבנקים עומדים מול האירוע עם עודפי הון, יחסי נזילות גבוהים ותיק אשראי מבוזר בין לווים רבים ובאיכות גבוהה. 

 

הפיקוח על הבנקים פועל למען ציבור לקוחות הבנקים כדי להבטיח אספקה סדירה של שירותים בנקאיים, ככל שניתן תחת המגבלות שקבעה המדינה. אדגיש, כי אין חשש לפגיעה בשירותים הבנקאיים החיוניים והמערכת הבנקאית ערוכה להמשך הספקה של שירותים בנקאיים גם אם תהיה החרפה משמעותית של המצב והחמרה במגבלות התנועה.

 

אנו מפרסמים היום רשימה של הקלות רגולטוריות שיאפשרו לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי לסייע למשקי הבית ולעסקים לעבור את התקופה עם פגיעה מינימלית ככל שניתן".

 

בנוסף, שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים, ערן יעקב סיכמו הבוקר על דחייה  בעשרה ימים של המועד  לדווח ותשלום למע"מ,  ממחר ה - 16 למרץ עד ל - 26 למרץ. ההחלטה על  הדחיה התקבלה במטרה להקל על המגזר העסקי המתמודד עם ההשלכות הכלכליות  של התפשטות וירוס הקורונה בארץ ובעולם ושל הצעדים שננקטים במטרה לצמצם את פגיעתו באוכלוסייה. 
 
בצעד משלים הנחה יעקב את מנהלי המשרדים  בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מירבית ולתת מענה  פרטני לעסקים שנקלעו  לקשיים בשל המצב. מרשות המיסים מבהירים כי לא חל שינוי במועדים לדווח ותשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה
 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה