בנק ירושלים מוכר חלק מתיק המשכנתאות למוסדיים תמורת כ - 450 מיליון ש”ח

בגין העסקה, הבנק צפוי להכיר ברווח של כ - 28 מיליוני ש"ח (לאחר ניכוי מס) בדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2020

מערכת ספונסר 11/03/2020 12:12

א+א-

בנק ירושלים מודיע כי היום נחתם הסכם בינו לבין גופים מוסדיים, על פיו מכר הבנק בעסקה סופית, 20% מזכויותיו והתחייבויותיו בתיק הלוואות לדיור שסכומו הכולל כ – 452 מיליון ש"ח. התיק מורכב מהלוואות לדיור שהועמדו על ידי הבנק. יתרת תיק ההלוואות נותרת בבעלות הבנק, באופן שזכויות הרוכשת וזכויות הבנק בתיק ההלוואות תהיינה בדרגת קדימות זהה (פרי פסו).

בהתאם להסכם ניהול שנחתם בין הצדדים, הבנק ינהל ויתפעל עבור הרוכשים את חלק תיק ההלוואות שנרכש, באופן ועל בסיס אותם כללים לפיהם הבנק מנהל ומתפעל הלוואות לדיור עבור עצמו, לרבות חלק תיק ההלוואות שנותר בבעלותו.

על בסיס הערכות המצויות בידי הבנק, הבנק צפוי להכיר ברווח של כ-28 מיליוני ש"ח (לאחר ניכוי מס) בדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2020 בגין עסקה זו.

הדיווח בגין העסקה עוכב בשלבי המשא ומתן, היות ולא נחתם הסכם מקדים וזאת עד למועד בו נחתם ההסכם בידי הצדדים.

  1. מניות בכתבה
  2. ירושלים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה