אחרי סגירת התחנה בנתב”ג, רכבת ישראל מעדכנת על השפעות הקורונה

בכוונת החברה לדון עם משרד התחבורה ומשרד האוצר על ההשפעות שעלולות להיות על החברה במקרה של המשך התפשטות הנגיף

חדשות ספונסר 11/03/2020 15:15

א+א-

לאור ההתפתחויות בעולם בקשר עם התפשטות נגיף ה"קורונה", החברה מעדכנת כי הינה פועלת בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים ובראשם משרד התחבורה ומשרד הבריאות והיא צופה כי נכון למועד זה יש בידה להמשיך ולתת שירות לציבור הרחב.

 

יחד עם זאת, ובאישור משרד התחבורה, החל מהיום, 11.3.20 יחולו מגבלות על פעילות תחנת הרכבת בנמל התעופה בן גוריון (להלן – תחנת נתב"ג) אשר לפי עיקרן תתאפשר לציבור הרחב הגעה בלבד אל תחנת נתב"ג באמצעות הרכבת, והעליה לרכבת בתחנת נתב"ג תוגבל לאוכלוסיות מסוימות בלבד הנושאות אישור מתאים.

 

בנוסף, החברה בוחנת באופן רציף את ההשפעות האפשריות של התפשטות הנגיף על המשך מתן השירות לציבור, היקף הנסיעות והובלת המטענים ונערכת בהתאם. יובהר כי נכון למועד זה אין בידי החברה להעריך את מידת ההשפעה שתהיה להתפשטות נגיף הקורונה, על תוצאותיה העסקיות. בכוונת החברה לדון עם משרד התחבורה ומשרד האוצר על ההשפעות שעלולות להיות על החברה, ככל שיהיו, במקרה של המשך התפשטות הנגיף. 

 

בהתייחס לפרויקטי הפיתוח של החברה, החברה בוחנת את ההשפעות האפשריות של התפשטות הנגיף, בשים לב להודעות של קבלנים זרים לפיהן נכון למועד זה, קיים קושי להעריך את ההשפעות האמורות על עיכובים אפשריים בלוחות הזמנים של הפרויקטים.

 

יצוין, כי מדובר באירוע אשר אינו בשליטת החברה וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו, החלטות של מדינות וגופים רלוונטיים בארץ ובעולם להפסיק או לחדש טיסות ליעדים שונים או החלטות של הרגולטור בקשר עם השלכות על התחבורה הציבורית בישראל, עשויים להשפיע על החברה בהתאם.

 

הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשרויות של נגיף "קורונה" מבוססות, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה ועל הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה והנחיות הגופים הרלוונטיים, הן לחברות התחבורה והן לציבור הנוסעים. אי התממשות הערכות החברה עשויה להיגרם כתוצאה מהתפתחויות או התממשות שונה של הגורמים אשר נזכרו לעיל ואשר אינם בשליטת החברה. 

 

החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם בנושא ותעדכן בדבר השלכות מהותיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה, ככל שתהיינה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה