חדשות שוק ההון

אל על: אושרה הפחתת שכר ותגמול לנושאי משרה

מדובר בהפחתה של 20% משכר הבסיס החודשי של המנכ"ל והסמנכ"לים, מדמי הניהול ליו"ר הדירקטוריון ומהגמול לחברי הדירקטוריון

מערכת ספונסר 09/03/2020 17:41

א+א-

 אל על מודיעה כי במסגרת המהלכים שמבצעת החברה בשבועות האחרונים על מנת להתמודד עם השלכות התפרצות נגיף ה"קורונה" על פעילותה ומצבה הכספי, ובכלל זה, נוכח צעדי ההתייעלות והחיסכון שנוקטת החברה, אישרו ועדת ביקורת ותגמול ודירקטוריון את הויתור של כלל נושאי המשרה בחברה (לרבות נושאי המשרה שהינם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם) על חלק מהשכר והתגמול.

נושאי המשרה הביעו הסכמה להפחתות בגין התקופה שהחל מיום 1 במרץ 2020 ועד למועד שבו דירקטוריון החברה יחליט לבטל את כלל הפחתות השכר.

מדובר בהפחתה של 20% משכר הבסיס החודשי של המנכ"ל והסמנכ"לים (לרבות מבקר פנים), מדמי הניהול ליו"ר הדירקטוריון ומהגמול לחברי הדירקטוריון (בגין ישיבות וכן בגין הגמול השנתי).

יצוין כי ההפחתה האמורה בתוקף גם לגבי דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים (לגביהם נקצבה ההפחתה בשלב זה בהתאם לדין, וזאת עד לסוף אוגוסט 2020).

חברי ועדת הביקורת ותגמול ודירקטוריון קבעו כי הויתור כאמור מהווה התקשרות שאין בה אלא כדי לזכות את החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה