חדשות שוק ההון

אל-מור מסכמת את 2019 עם עליה של 25% בהכנסות

צבר ההזמנות של החברה עומד על כ-505 מיליון שקל בתחום החשמל בהשוואה ל-471 מיליון שקל בסוף שנת 2018; תחלק דיבידנד בהיקף של 4.3 מיליון שקל

חדשות ספונסר 09/03/2020 09:30

א+א-

אל-מור חשמל המתמחה בתכנון והקמה של מערכות אנרגיה וחשמל מורכבות, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2019.

 

הכנסות החברה טיפסו ב-25% והסתכמו בשנת 2019 לכ-340 מיליון שקל, לעומת כ-272 מיליון שקל בשנת 2018. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בצבר ההזמנות והתקדמות הפרויקטים בתחום החשמל. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמו בכ-93 מיליון שקל. 

 

הרווח הגולמי הסתכם בשנת 2019 בכ-52 מיליון שקל, בדומה לרווח גולמי בשנת 2018. שיעור הרווחיות הגולמית בשנת 2019 הגיעה לכ-15.3% מההכנסות ומושפעת בין השאר מביצוען של עבודות הנדסה אזרחית בהיקפים משמעותיים, המבוצעות על ידי קבלני משנה, בפרויקטים שונים של החברה, וביניהם פרויקט גדול מאוד, אשר תרם למחזור ההכנסות בשנה כ-50 מיליון ש"ח בשיעור רווחיות של כ- 3% כתוצאה מכך, ירד שיעור הרווח הגולמי הכולל, ב-2%. 

 

הרווח הנקי הסתכם בשנת 2019 בכ-20 מיליון שקל.

 

צבר ההזמנות של החברה בתחום החשמל ליום 31.12.2019 נאמד בכ-505 מיליון שקל לעומת צבר הזמנות של כ-471 מיליון שקל ליום 31.12.2018.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם לסך של כ- 9 מיליון שקל וזאת בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי של כ-0.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מקיטון בהון החוזר הנמוך מהקיטון בתקופה המקבילה אשתקד.

 

יתרות המזומנים ושווי מזומנים של החברה ליום ה-31.12.2019 עומדות על כ-12 מיליון שקל בדומה ליתרה בשנת 2018.

 

מאיר סרוסי, מנכ"ל אל-מור, מסר: "לצד הצמיחה הנאה בהכנסות מגזר פרויקטי החשמל, שהינו הלב הפועם של קבוצת אלמור, אנו פועלים להגדיל את חלקנו גם בפעילויות הנוספות של החברה. בהתאם לכך רכשנו 22% מהון המניות של חברת איי תיאו אשר עוסקת בהקמת פרויקטים ובאחזקת מתקני אנרגיה לייצור חשמל על בסיס גז.

 

כמו כן אנו מצויים בשלבי תכנון מתקדמים של שני פרויקטים לייצור אנרגיה מפסולת בצפון ובדרום הארץ הצפויים להיות מופעלים במחצית השנייה של 2020. אנו בטוחים כי העניין הגובר בנושאי סביבה וכן הרגולציה התומכת יתרמו לפעילות אלמור באפיק זה."

 

בחודש ינואר 2020 נודע לחברה מפרסומים בתקשורת כי קבוצת שפיר נבחרה כזוכה במכרז משרד הביטחון לפרויקט "מרכז הספקה אחוד" להקמת מרכזים לוגיסטיים בשלושה בסיסי צה"ל בצפון, במרכז ובדרום. בהתאם לסיכום עקרוני בין אלמור לבין קבלן ההקמה הקשור לשפיר, אלמור תבצע עבודות חשמל שונות בבסיס המרכז בהיקף של כ-75 מיליון שקל. כמו כן, בין הצדדים ישנן הבנות ביחס לשני הבסיסים הנוספים, בהיקף נוסף מוערך בכ- 70 מיליון ש"ח, בתנאים שיידונו בהמשך. 

 

בחודש יוני 2018 התקשרה החברה בהסכם לביצוע והקמה, כקבלן ראשי, של מפעל פלדה חדש בנאות חובב עבור קבוצת גאון. אל-מור תוביל את הפרויקט ותבצע את כלל עבודות ההקמה של מבנים בשטח בנוי של כ-30,000 מ"ר למפעל לייצור, אחסון ושינוע של חומרי גלם ותוצרת גמורה לתעשיית הייצור והציפוי של צינורות פלדה. אלמור צופה לסיים הפרויקט (למעט עבודות השלמה) במהלך הרבעון השני של שנת 2020.

 

בחודש מאי 2017 התקשרה החברה בהסכם לביצוע עבודות חשמל כקבלן משנה, ובכלל אלה תשתיות ומערכות חשמל, תברואה, מיזוג אוויר, מעליות, גילוי וכיבוי אש ועוד בפרויקט להקמת מרכז תחבורה עבור רכבת ישראל. אלמור צופה לסיים הפרויקט במהלך הרבעון השלישי של שנת 2020.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה