נאוויטס השלימה רכישה של נכסי נפט יבשתיים בטקסס

תמורת שדות הנפט שילמה החברה כ-41.7 מיליון דולר; הרכישה מומנה באמצעות מימון בהיקף של 65 מיליון דולר שהועמד לחברה מתאגיד בנקאי לצורך הרכישה וקידוחי פיתוח נוספים

חדשות ספונסר 05/03/2020 11:05

א+א-

חברת נאוויטס מדווחת היום על השלמת העסקה בין חברת הבת Navitas Petroleum Onshore  (NPO) שהתקשרה במערך הסכמים עם חברת דנברי לרכישת 50% מזכויותיה של דנברי ב-4 שדות נפט יבשתיים מפיקים הנמצאים במדינת טקסס בארה"ב.

 

ההודעה מגיעה בהמשך לדיווח מתחילת מרץ על התקשרות של NPO בהסכם מימון עם תאגיד בנקאי וגוף מוסמך. המימון בסך כולל של עד 65 מיליון דולר ומורכב מהלוואה בהיקף של עד 45 מיליון דולר שתשמש לתשלום התמורה עבור רכישת השדות מדנברי, וכן מסגרת מימון בהיקף של עד 20 מיליון דולר שתשמש לפיתוח השדות על פי תוכנית הפיתוח שנקבעה בעסקת הרכישה.

 

תמורת הרכישה שילמה נאוויטס סכום של כ-41.7 מיליון דולר, לאחר ניכוי מזומנים שהצטברו מהכנסות והוצאות מקובלות במהלך העסקים הרגיל של שדות הנפט החל מהמועד הקובע (1.1.2019) ועד מועד ההשלמה. השותפות שילמה מקדמה של 2.5 מיליון דולר במועד החתימה על עסקת הרכישה.

 

הרכישה מומנה כאמור באמצעות מימון שהועמד ל-NPO בהסכם המימון. עם השלמת העסקה שיעור החזקות השותפים בשדה הנפט הן 50% לנאוויטס ו-50% דנברי, כאשר נכס הנפט Webster ,מוחזק על ידי NPO ודנברי, כל אחת בשיעור של כ49.8% ,כאשר כ-0.4% מהזכויות מוחזקות על ידי מספר שותפים מקומיים שלכל אחד מהם החזקות זניחות ברישיונות נכס הנפט.

 

נאוויטס מתכוונת להתחיל בתכנית לפיתוח נוסף של נכסי הנפט, שתכלול בשלב ראשון 10 קידוחים אופקיים במטרה לבדוק עתודות ומשאבים שטרם פותחו ואת יצירת הערך שיכולה להתקבל מפיתוח עתודות אלה.

 

להערכת השותפות ויועציה בנכסי הנפט בטקסס מצוי פוטנציאל יצירת ערך רב ביחס לעלות הרכישה, שאותו ניתן יהיה לממש בדרך של פיתוח עתודות הנפט שנתגלו בנכס וטרם פותחו להפקה. פיתוח העתודות צפוי להיעשות באמצעות ביצוע קידוחי פיתוח סטנדרטיים נוספים בשטח נכסי הנפט וכן בדרך של ביצוע קידוחי פיתוח אופקיים מהסוג המבוצע כיום בהצלחה בשדות בעלי מאפיינים דומים.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה