הכנסות אלקטרה נדל”ן ב-2019 עלו בכ-55% לכ-152 מיליון שקל

הרווח הנקי בשנת 2019 טיפס לכ-100 מיליון שקל; ה-NOI מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב בשנת 2019 עלה בכ-30% והסתכם בכ-179 מיליון דולר

חדשות ספונסר 05/03/2020 09:37

א+א-

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019.

 

ההכנסות בשנה כולה עלו בכ-55% לכ-151.8 מיליון שקל לעומת כ-97.4 מיליון שקל בשנת 2018. השינוי נבע מגידול יציב בארבעת מקורות ההכנסה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב על אף מימוש פורטפוליו המכיל 11 מקבצי דיור שהוצגו כנכס פיננסי במהלך שנת 2018 שתרמו להכנסות סך של כ – 24 מליון ש"ח בשנה זו.

 

יצויין, כי בשנת 2019 נכללה הכנסה בסך של כ- 8.6 מיליון ש"ח בסעיף "חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי המאזני" לעומת הפסד בסך של כ-39.8 מיליון שקל שנבע בעיקר ממימוש נכס נדל"ן מניב בארה"ב.

 

ברבעון הרביעי 2019 הסתכמו ההכנסות בכ-33.5 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי של החברה בשנת 2019 טיפס לכ-121 מיליון שקל לעומת כ-44.2 מיליון שקל בשנת 2018. הגידול נבע מהעלייה בהכנסות, כאמור, לצד קיטון בעלות ההכנסות של נכסי אסטרטגיית המימוש ומקבצי דיור.

 

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-32.2 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי של אלקטרה נדלן הסתכם בכ-100.5 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-23 מיליון ש"ח בשנת 2018. הגידול ברווח בשנת 2019 נבע בעיקר מהגידול בפעילות מקבצי הדיור בארה"ב וכן כתוצאה מהוצאה בשנת 2018 מנכסי אסטרטגית המימוש שנבעה בעיקר ממימוש נכס של חברה כלולה בארה"ב.

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי עלה לכ-30.1 מיליון שקל (כ-29.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-0.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (הפסד של 0.1 מיליון שקל לבעלי המניות). הרווח ברבעון נבע בעיקר מהגידול בהכנסות של פעילות מקבצי הדיור בארה"ב.

 

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-31 בדצמבר 2019, הסתכם בכ-401 מיליון שקל (מתוכו כ-365.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

 

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "אנו מסכמים את שנת 2019 עם המשך תנופת הפעילות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, המתבטאת בגידול חד בהכנסות וברווח הנקי. תחום מקבצי הדיור מסוג Multi-Family בארה"ב, שבו ממוקדת החברה, ממשיך להיות מהיציבים ביותר בשוק הנדל"ן בארה"ב, כאשר המדינות הספציפיות בהן אנו פעילים, מתאפיינות בהגירה חיובית ובגידול בפעילות הכלכלית.

 

אלקטרה אמריקה הינה מהחברות הגדולות והמתפתחות בארה"ב בתחום מקבצי הדיור, ובכוונתנו להמשיך ולפעול במרץ להרחבת פעילותינו תוך ניצול היכולות המקצועיות והתפעוליות שלנו, והיתרונות לגודל. אנו נמשיך לפעול ליצירת ערך משמעותי למשקיעים שלנו בטווח הארוך".

 

בשלוש השנים האחרונות גייסה אלקטרה נדל"ן כמיליארד דולר בארבעת קרנות ההשקעה במקבצי דיור בארה"ב ממשקיעים ישראלים ובנוסף גייסה כ- 600 מיליון דולר בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות לצד הקרנות.

 

החברה מגייסת בימים אלה הון לקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב עם היקף התחייבות שמתוכנן להגיע לכ-500 מיליון דולר, וכן מגייסת הון לקרן חוב למתן הלוואות לרוכשי מקבצי דיור עם היקף התחייבות שמתוכנן להגיע לכ-200 מיליון דולר.

 

מקבצי הדיור הניבו ב-2019 NOI שעלה בשיעור של 30% לכ-179 מיליון דולר. ה-Same Property NOI (100%) במקבצי הדיור עלה בכ-4% לכ-73.4 מיליון דולר. שווי תיק הנכסים (100%) בארה"ב מוערך בכ-15.5 מיליארד שקל.

 

אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקו מנהלת כיום למעלה מ-29,800 יחידות דיור בכ- 90 מקבצי דיור בארה"ב, זאת בהתאם לתכנית האסטרטגית שהציגה החברה בינואר 2016 ולפיה החברה תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, ותפעל באופן שיבטיח תזרים יציב ויאפשר יצירת ערך לבעלי המניות.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה