רון וקסלר, מנכל ישראכרט קרדיט: סיון פרג

ישראכרט מסכמת את 2019 עם עליה במחזור העסקאות וירידה ברווח הנקי

החברה הציגה עליה בהכנסות פעילות התשלומים ופעילות מגזר המימון, מה שאפשרה לה להתמודד עם הירידה בשיעור העמלה הצולבת; תחלק דיבידנד של 73.2 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 03/03/2020 12:12

א+א-

חברת ישראכרט מפרסמת את תוצאותיה לשנת 2019 ומציגה צמיחה בהיקפי הפעילות של הקבוצה. מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי בשנת 2019 צמח בכ-7.7% לכ- 167 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 155 מיליארד ש"ח בשנת 2018.

 

לעומת זאת, הרווח הנקי בשנת 2019 (בנטרול מענק ההיפרדות המהווה הוצאה חד פעמית אשר בנק הפועלים נשא ברובה), הסתכם בכ- 296 מיליון ש"ח לעומת כ- 318 מיליון ש"ח בשנת 2018. הרווח הנקי לרבעון הסתכם לסך של כ- 61 מיליון ₪ לעומת 68 מיליון ₪ ברבעון מקביל אשתקד.

 

השינוי נובע מהירידה בשיעור העמלה הצולבת בתחילת שנת 2019 וההשפעות הכרוכות בהפרדת קבוצת ישראכרט מבנק הפועלים, אשר קוזזו, בין היתר, עם הגידול במחזורי הפעילות של הקבוצה והצמיחה במגזר פעילות המימון.

 

ההכנסות בשנת 2019 צמחו בכ-5% לכ- 2.26 מיליארד ₪, הודות לעלייה של כ- 7.7% במחזור העסקאות וצמיחה של כ- 35% ביתרות האשראי לאנשים פרטיים אשר פיצו בשורת ההכנסות על השפעות הירידה בשיעור העמלה הצולבת.

 

הגידול ברווח הנקי של מגזר המימון בשנת 2019 ביחס לשנה קודמת הינו כ – 18%. גידול זה נובע בעיקרו מצמיחה של כ-35% ביתרת האשראי לאנשים פרטיים מראשית השנה, שעלתה לכ- 4 מיליארד ש"ח לעומת כ- 3 מיליארד ש"ח לסוף שנת 2018.

 

במקביל לאישור הדוחות הכספיים של החברה, דירקטוריון החברה החליט על עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד לשיעור של עד 35% מהרווח הנקי השנתי, חלף מדיניות קודמת של עד 20% מהרווח הנקי השנתי. כמו כן, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד של כ- 30% מהרווח הנקי לשנת 2019, המהווה סך של 73.2 מיליון ש"ח.

 

ההון המיוחס לבעלי מניות החברה, ליום 31 בדצמבר 2019 עמד על 2,427 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 3,457 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018, השינוי בהון מושפע בעיקרו מהצגה למפרע של רכישת פרימיום אקספרס (המגדילה את ההון המוצג לתקופת עבר), תשלום תמורת הרכישה כאמור (המקטין את ההון המוצג), חלוקת דיבידנד בסך של 867 מיליון ₪ בשנת 2019 והרווח לתקופה.

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון, ליום 31 בדצמבר 2019 עמד על כ- 14.1%.

 

ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט: "ישראכרט הציגה השנה צמיחה משמעותית בתחום המימון. יתרות האשראי ללקוחות הפרטיים גדלו בלמעלה מ-1 מיליארד ש"ח, גידול של כ-35% מראשית השנה. החברה פועלת לקידום מנועי צמיחה נוספים, תוך מתן ערך ללקוחותיה הפרטיים והעסקיים, באמצעות מוצרים ושירותים מתקדמים. החברה ממשיכה להיות שחקן משמעותי בתחום הפיננסי בישראל ומובילת דרך חדשנית בשוק התשלומים ותמשיך לפעול לחיזוק האמון לו אנו זוכים מלקוחותינו, שותפינו וכלל מחזיקי העניין".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה