חדשות שוק ההון

לסיכו: ממשלת גאנה חתמה על הסכם מימון לפרויקט הקמה ושדרוג מתקני שתיה

היקף הפרויקט הוא 85 מיליון אירו; יימשך 32 חודשים מתחילת העבודות; התשלום ללסיכו יתבצע ישירות דרך הגורם המממן, Deutsche Bank, באופן שוטף לאורך הפרויקט

חדשות ספונסר 01/03/2020 10:38

א+א-

חברת לסיכו, בניהולו של אייל לשמן, העוסקת בהקמת פרוייקטי תשתית, אנרגיה, צנרת, הנדסה ואיכות הסביבה, הודיעה היום כי ב-27 בפברואר 2020 אישרו מוסדות הפרלמנט של מדינת גאנה את התקשרות ממשלת גאנה עם Deutsche Bank בהסכם למימון פרויקט להקמה ושדרוג של מתקני טיפול במי-שתיה.

 

היקף הפרויקט עומד על 85 מיליון אירו, כאשר במסגרת תנאי ההתקשרות נקבע כי משך ביצוע הפרויקט יתפרש על פני 32 חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה.

 

תחילת העבודות בפרויקט מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, שעל המהותיים בהם נמנים קבלת צו התחלת עבודה לפרויקט, התקשרות המדינה בהסכם הלוואה מול הגורם המממן, וכן בתשלום מקדמה לחברה בסך של כ-12.7 מיליון אירו. להערכת החברה, צו התחלת העבודה צפוי להתקבל בתוך כ-4 חודשים.

 

הפרויקט שהוא אחד מהפרויקטים שהחברה התקשרה בעבר (באמצעות חברת בת) בהסכם לביצועם, כולל תכנון וביצוע של שדרוג והקמת מערכת אספקת מי-שתיה עבור חברת המים הלאומית של גאנה, ובכלל כך הקמה ושיפוץ של תחנת שאיבה מנהר הוולטה, הקמה ושיפוץ של מתקני טיפול במים בהיקף של כ- 42 אלף קוב ביום, הנחת קווי הולכה וחלוקה באורך של כ-70 ק"מ, וכן הקמה ושיפוץ של מגדלי מים ומאגרי מים קרקעיים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת בת של החברה (100%) שהתאגדה באיטליה.

 

מימון הפרוייקט יועמד ע"י Deutsche Bank, כאמור, ויבוטח ע"י החברה האיטלקית לביטוחי סחר חוץ (SACE) עם ביטוח משנה של חברת אשרא הישראלית. החברה הבת צפויה לקבל תשלומים שוטפים על פי תנאי ההסכם (אשר על פי תנאיו ההסכם ישולמו לחברה הבת ישירות מהגורם המממן) בהתאם להתקדמות הפרויקט, וכי היא איננה צד להסכם המימון בין ממשלת גאנה לגורם המממן.

 

לסיכו סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2019 עם הכנסות שהסתכמו בכ-440 מיליון שקל, עלייה של כ-57% לעומת התקופה המקבילה. ה-EBITDA בתשעת החודשים של שנת 2019 הסתכם בכ-20.4 מיליון שקל, עלייה של כ-59% לעומת כ-12.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

החברה סיימה את תשעת החודשים של 2019 עם מזומנים ושווי מזומנים של כ- 104 מיליון שקל והון עצמי של כ-149.1 מיליון שקל, המהווה כ-41% מסך המאזן. החברה סיימה את תשעת החודשים עם צבר עבודות של כ-951 מיליון שקל.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה