חדשות שוק ההון

או.פי.סי: הרווח הנקי השנתי עלה ב-28% לכ-124.7 מיליון שקל

ההכנסות בשנת 2019 צמחו לכ-1.33 מיליארד שקל; החברה הודיעה על כוונתה להנפיק סדרת אג"ח חדשה בהיקף של עד 400 מיליון שקל

חדשות ספונסר 27/02/2020 09:42

א+א-

חברת או.פי.סי אנרגיה דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019 כולה. הכנסות החברה ממכירות בשנת 2019 עלו לכ-1.33 מיליארד שקל, לעומת כ-1.31 מיליארד שקל בשנת 2018. עיקר הגידול מיוחס לעלייה בתעריף ייצור החשמל לצד גידול בצריכת הלקוחות.

 

ה-EBITDA בשנת 2019 עלה בכ-15% לכ-381.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-333.2 מיליון שקל בשנת 2018. בניכוי הכנסות חד פעמיות בגין החזר הוצאות משפטיות במסגרת החלטת בוררות תמר והחזרים מחברת חשמל, ה-EBITDA בתקופה עלה בכ-14% לכ-367.6 מיליון שקל, לעומת סך של כ-321.5 מיליון שקל בשנת 2018. 

 

הרווח הנקי של החברה לשנת 2019 עלה בכ-28% לכ-124.7 מיליון שקל, מתוכו כ-90.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה, לעומת כ-97.5 מיליון שקל שמתוכו כ-73 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה, בשנת 2018.

 

ברבעון הרביעי הסתכמו הכנסות החברה ממכירות בכ-312.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-313.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA של החברה ברבעון טיפס לכ-83.1 מיליון שקל, לעומת סך של כ-43.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מכך שברבעון המקביל אשתקד בוצעה תחזוקה מתוכננת ומהותית בתחנת רותם.

 

הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-21.3 מיליון שקל (כ-13.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), בהשוואה להפסד של כ-0.6 מיליון שקל (הפסד של כ-2.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה) ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד אשתקד נבע מהתחזוקה האמורה בתחנת רותם שבוצעה ברבעון המקביל אשתקד.

 

הונה העצמי של החברה, נכון ל-31.12.2019 עלה לכ-856 מיליון שקל (כ-787 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הון עצמי בסך כ-758 מיליון שקל (678 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בסוף 2018, וזאת לאחר שבשנת 2019 חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום כולל של כ-236 מיליון שקל.

 

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, לחברה מזומנים, פיקדונות לזמן קצר ומזומנים מוגבלים בהיקף של כ-501 מיליון שקל, המיועדים ברובם להשקעה בפרויקטים חדשים. החברה עדכנה, במקביל לפירסום הדוחות הכספיים, כי בכוונתה לפעול להנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון שקל.

 

נכון לסוף שנת 2019, הסתיימה בניית יחידות הייצור של תחנת הכוח חדרה וכיום תחנת הכוח חדרה מצויה בשלב ההרצה. להערכת החברה, מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפויה לחול במהלך הרבעון השני של שנת 2020.

 

גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה: "אנו שמחים לסכם את שנת 2019 עם שיפור בביצועים העסקיים ועלייה ברווחיות. לאחרונה השלמנו סגירה פיננסית של פרויקט צומת ואנו מתחילים בהקמת התחנה אשר תפעל במהלך שנת 2023. במקביל לפירסום הדוחות הכספיים, הודענו על כוונתנו להנפיק איגרות חוב, וזאת כדי לגוון את מקורות המימון לקראת המשך פיתוח עסקיה של החברה".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה