מיטב דש מגדילה את אחזקותיה בחברת האשראי האירית לוטוס

תמורת העסקה שילמה מיטב סכום כולל של כ-2.025 מיליון אירו; עם השלמת העסקה תחזיק מיטב בכ-58.5% מהונה של לוטוס

חדשות ספונסר 26/02/2020 15:08

א+א-

מיטב דש מדווחת היום כי התקשרה בהסכם נוסף לרכישת מניות של חברתLotus Investment Management האירית, המהוות 13.5% מהונה של החברה תמורת סכום כולל של כ-2.025 מיליון אירו. את המניות רוכשת מיטב מתאגיד בשליטת דיוויד גרין שהוא גם בעל השליטה בלוטוס. ההשקעה היא ממקורותיה העצמיים של החברה והיא צפויה להיות מושלמת בימים הקרובים.

 

עם השלמת העסקה תחזיק מיטב בכ-58.5% מהונה של לוטוס. 40% מהחברה יוחזק בידי רוכשים נוספים, ויתרת 1.5% יוחזק בידי עובדים בחברה. המוכר ימשיך להחזיק מניות בנות פדיון בלוטוס הקשורות לזכאותו לתשלומים עתידיים שישולמו ככל שיתקיימו התנאים שנקבעו בהסכמי העסקה הראשונה שנחתמה בין הצדדים באוקטובר 2018.

 

כזכור, באוקטובר דיווחה מיטב כי היא מרחיבה את פעילותה בתחום האשראי החוץ בנקאי וחתמה על הסכם לרכישת 85% מהונה של החברה. את הרכישה ביצעה אז מיטב עם שני רוכשים נוספים כך שבסיומה החזיקה מיטב ב-45% מהחברה, 40% יוחזק בידי שתי קבוצות משקיעים נוספות, ויתרת 15% מהונה המונפק יוחזק בידי מנהלים בלוטוס ובהם איאן לוולאר, איידן טוט ודיוויד גרין עצמו.

 

לוטוס ממשיכה לפעול לצורך השלמת הרכישה של תיקי האשראי המנוהלים על ידה, כך שהיא תהפוך לחברת אשראי חוץ בנקאי כאשר נכון להיום היקף תיק האשראי המנוהל על ידה עומד על 115 מיליון אירו.

 

בהקשר זה, בוחנת לוטוס ביצוע גיוס חוב בהיקף משמעותי, לרבות בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב בשוק ההון הישראלי או קבלת קווי אשראי בנקאיים לצורך המשך הרחבת פעילותה, ולצורך מימון אפשרות רכישה על ידי לוטוס של תיקי האשראי המנוהלים על ידה מהמשקיעים.

 

להערכת מיטב, השלמת גיוס החוב ורכישת תיקי האשראי המנוהלים על ידי לוטוס מהמשקיעים יאפשרו את הרחבת פעילותה של לוטוס והגדלת חלקה בשוק האשראי החוץ בנקאי באירלנד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה