חדשות שוק ההון

אפריקה ונוה שוסטר רוכשות זכויות במגרש ברמת השרון למגורים ומסחר

שווי המגרש מוערך בכ- 158 מיליון ₪; בהתאם לתב"ע ניתן להקים על המגרש 145 יחידות דיור ושטחי מסחר בהיקף של כ- 250 מ"ר

חדשות ספונסר 26/02/2020 13:48

א+א-

החברה מודיעה, כי ביום 25.2.2020 נבחרה הצעתן המשותפת (בחלקים שווים) של החברה ושל נוה שוסטר לרכישתה של זכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בהסכם לרכישת זכויות חכירה במגרש בשטח של כ- 7,700 מ"ר ברמת השרון, בסמיכות לצומת הכפר הירוק .

 

זכות הרכישה נרכשת מחברה וגורמים פרטיים אשר אינם קשורים לחברה, שקיבלו את זכות הרכישה במסגרת הסכם השבה ופיצוי, לפיו הם זכאים לרכוש את המגרש כנגד תשלום דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% מערך שומת המגרש של רמ"י ובתוספת הוצאות פיתוח לרשות המקומית.

 

בתמורה לרכישת זכות הרכישה, ישלמו החברה ונוה שוסטר, לבעלי זכות הרכישה, סך של 27.45 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין. חלקה של החברה 50%, בתוספת מע"מ כדין וישולם ממקורותיה העצמיים של החברה.

 

בהתאם לתב"ע החלה על המגרש, ניתן להקים 145 יחידות דיור ושטחי מסחר בהיקף של כ- 250 מ"ר. למועד הדוח, טרם בוצעו עבודות הפיתוח במגרש. להערכת החברה, הוצאת היתרי בניה תתאפשר, ככל הנראה, רק לאחר השלמת עבודות הפיתוח, כאשר בשלב זה לא ידוע על מועדי ביצוען

 

בהתאם לשומת המגרש הנוכחית של רמ"י, שווי המגרש מוערך בכ- 158 מיליון ש"ח. בהתאם לתנאי זכות הרכישה, החברה ונוה שוסטר רשאיות להודיע לרמ"י עד ליום 1.4.2020 על רצונן לשלם בגין הזכויות במגרש, דמי חכירה מהוונים בסך של כ- 144 מיליון ש"ח, ולחילופין לדחות את תשלום דמי החכירה המהוונים ולשלם לרמ"י דמי חכירה מהוונים בהתאם לשומה עדכנית, שתיערך סמוך למועד הוצאתם של היתרי הבנייה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה