חדשות שוק ההון

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של מליסרון הוכפל בשנת 2019

ה- FFO גדל בשנת 2019 ב-3.2% ל-717 מיליון שקל; עלייה של 2.6% בפדיונות בכלל הקניונים; החברה תחלק דיבידנד בהיקף של 60 מיליון ₪

חדשות ספונסר 26/02/2020 09:43

א+א-

חברת הנדל"ן המניב מליסרון שבשליטת ליאורה עופר, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של 2019 ולשנה כולה. החברה הציגה בשנת 2019 צמיחה במרבית הפרמטרים התפעוליים, תוך הגברת היעילות התפעולית בנכסים, הגדלת בסיס הנכסים והמשך השבחת נכסי החברה.

 

ברבעון הרביעי עלה ה-NOI מנכסים זהים ל-291 מיליון שקל, בהשוואה ל-288 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשנת 2019 כולה ה-NOI מנכסים זהים עלה ב-0.8% לכ-1.17 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.16 מיליארד שקל בשנת 2018.

 

ה-FFO המייצג עלה ברבעון הרביעי ב-4% ל-181 מיליון שקל, בהשוואה לכ-174 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשנה כולה, ה-FFO המייצג גדל ב-3.2% ל-717 מיליון שקל, בהשוואה ל-695 מיליון שקל בשנת 2018, בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI, לצד חיסכון בהוצאות המימון.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הרביעי עלה לכ-624 מיליון שקל, לעומת 168 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ובשנת 2019 הוכפל לכ-1.28 מיליארד שקל, לעומת 585 מיליון שקל בשנת 2018. הגידול ברווח הנקי נבע בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה, נטו בסך 659 מיליון שקל, בהשוואה לעלייה מתונה יותר של 83 מיליון שקל בשנת 2018, לצד המשך קיטון בהוצאות המימון, נטו.

 

כ-85% מה-NOI הנובע משטחי מסחר מיוחס למתחמי קניות אזוריים המתאפיינים במיקומים מרכזיים בלב ערי המטרופולין. להערכת החברה קניונים אלה ימשיכו להתחזק בראייה ארוכת טווח. בשנת 2019 נרשמה עלייה של 2.6% בפדיונות כלל הקניונים ועלייה של 3.1% בפדיונות מתחמי הקניות האזוריים.

 

נכסי החברה ממשיכים להציג שיעורי תפוסה גבוהים ויציבים של כ-98% במרכזים המסחריים ושל כ-93% במשרדים. שיעור המינוף על נכסי החברה ירד מתחילת השנה ל-46.8%, לעומת 53% בסוף 2018 - בין היתר כתוצאה מהנפקת ההון בסוף השנה, תזרים חזק מפעילות שוטפת ועליית שווי הנדל"ן.

 

בשנת 2019 החלה החברה בבניית פרויקט הדגל שלה במתחם שרונה בת"א. כמו-כן, אושרה להפקדה בוועדה המחוזית תכנית להגדלת זכויות הבנייה בפרויקט זה בכ-50 אלף מ"ר נוספים לשימושי משרדים, מסחר ומגורים, כך שהתוכנית תגדיל את השטחים לכ-161 אלף מ"ר.

 

במקביל, ממשיכה החברה בהקמת בניין נוסף בפארק עופר שער הכרמל והקמת בניינים C ו-D בפארק עופר פתח תקווה שלב ב’. בסך הכל נמצאים בייזום 131,700 מ"ר (חלק החברה), אשר עם השלמתם ובתפוסה מלאה צפויים להניב לחברה NOI שנתי של 140 מיליון שקל. בנוסף, בימים אלה, לחברה חמישה פרויקטים הנמצאים בשלבי אכלוס שונים, אשר בתפוסה מלאה צפויים להניב NOI שנתי של 30 מיליון שקל.

 

שווי הנדל"ן להשקעה עלה לכ-18.8 מיליארד שקל, המהווה גידול של כ-1.7 מיליארד שקל משוויו ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול נובע בעיקר מעליית השווי ההוגן של נכסי החברה בעיקר כתוצאה מהירידה בשיעור ההיוון המשוקלל (Cap Rate) מ-7.21% ל-6.81% בסוף שנת 2019, לצד התקדמות בקצב ההשקעות בפרויקטים שנמצאים בשלבי הקמה ומרכישת חלק המיעוט בקניון רמת אביב.

 

החוב הפיננסי, נטו של החברה המשיך לרדת והסתכם בכ-9.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-9.6 מיליארד שקל בסוף שנת 2018 – בין היתר, בזכות הנפקת הון המניות (ברוטו) בהיקף של 556 מיליון שקל שביצעה החברה בסוף שנת 2019.

 

 

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "החברה גאה לסכם את 2019 עם המשך שיפור בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים, וזאת על רקע השינויים שעובר תחום הקמעונאות, ובכללם המגמות הנוגעות לתרבות הצריכה באמצעות האינטרנט. החברה ממשיכה לפעול להשבחת מרכזי המסחר והקניונים שבבעלותה ובד בבד מחזקת את תחום המשרדים. אנו מאמינים כי נתוני הצמיחה העקביים שהחברה מציגה הם העדות הטובה ביותר לאיכות נכסי החברה ולביקוש הגבוה להם".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה