אבגול: ההכנסות ב-2019 ירדו ב-3.2% אך הרווח הנקי עלה ב-2.8%

הרווח הגולמי השנתי עלה מ-64 מיליון דולר ל-73.4 מיליון דולר; החברה מעריכה שברבעון הראשון יגרם לה הפסד של כ-1-1.5 מיליון דולר בגלל הקורונה והשבתת המפעל בסין

חדשות ספונסר 25/02/2020 10:35

א+א-

חברת אבגול, העוסקת בייצור ושיווק בדים לא ארוגים (Nonwoven) עבור חיתולים לילדים ולמבוגרים, מוצרי היגיינה נשית ומגבונים, דיווחה אמש על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2019 ולשנת 2019 כולה.

 

ברבעון הרביעי של 2019, עלתה הכמות הנמכרות בטונות בכ-0.5% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2018. ההכנסות הרבעון הרביעי של 2019 הסתכמו בכ-102.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-114.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה, ירידה של 11.1%. הקיטון בהכנסות נובע מהירידה במחירי המכירה הממוצעים, אשר עודכנו כלפי מטה כתוצאה מירידת מדדי מחירי חומרי הגלם ומהנחות במחירים שניתנו ללקוחות באזור אסיה.

 

בשנת 2019, עלתה הכמות הנמכרת בכ-2.7% בהשוואה לשנת 2018, בעיקר בגלל עלייה בהיקפי הייצור והמכירות של המפעלים החדשים בהודו ובדימונה, וכן כתוצאה מהמשך מגמת השיפור של תפוקת אתר הייצור בארה"ב. ההכנסות בשנת 2019, הסתכמו בכ-413.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ-427.8 מיליון דולר ב-2018.

 

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-18.7 מיליון דולר, המהווה כ-18.3% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 18.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, המהווה כ-16.4% מסך ההכנסות בתקופה זו. הרווח הגולמי בשנה כולה הסתכם בכ-73.4 מיליון דולר, המהווה כ-17.7% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 64.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המהווה כ-15.0% מסך ההכנסות בתקופה זו.

 

במהלך הרבעון הרביעי חלה עלייה ב"מרווח מדדי מחירי חומרי הגלם, נטו", (הפער בין מחיר המדד בעת קביעת מחירי המכירה לבין מחיר המדד בעת רכישת חומרי הגלם) בהשוואה לרבעון המקביל ב-2018. כתוצאה מן הירידה במחירי חומרי הגלם, נרשם ברבעון הרביעי רווח של 0.7 מיליון דולר במרווח מדדי חומרי הגלם, נטו, בהשוואה להשפעה חיובית של כ-0.2 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018 (סה"כ השפעה חיובית כוללת של כ-0.5 מיליון דולר בהשוואה בין הרבעונים).

 

במהלך 2019, כתוצאה מן הירידה במחירי חומרי הגלם, רווח של כ-7.1 מיליון דולר נרשם במרווח מדדי חומרי הגלם, נטו, בהשוואה להשפעה שלילית של כ-4.7 מיליון דולר (סה"כ השפעה חיובית של כ-11.8 מיליון דולר בהשוואה בין התקופות).

 

היעילות התפעולית השתפרה במהלך התקופה ובמהלך הרבעון הרביעי, בעיקר במפעלי החברה בארה"ב ובהודו, אשר תרמו לעלייה ברווחיות. המרווח החיובי במדד חומרי הגלם, נטו ושיפור היעילות קוזז בעיקר כתוצאה ממחירי הנחה אשר ניתנו ללקוחות באזור אסיה, השפעות ההאטה בצמיחה בסין, השלכות של מגמות פוליטיות ומסחריות גלובאליות המשפיעות בין היתר על שוק ההיגיינה, ועקב הירידה בביקוש של הקווים הוותיקים במפעל בברקן.

 

במהלך 2019, נמשכה מגמת הירידה במדדי מחירי חומרי הגלם, אשר החלה באוקטובר 2018. נכון לתאריך פרסום דיווח זה, ולרבעון הראשון של 2020, הירידה נמשכת. אולם, בשלב זה, קשה להעריך את המשך התנהגות המגמה ואת השפעתה על תוצאות החברה בשנת 2020.

 

ה-EBITDA ברבעון הרביעי של 2019 נאמד בכ-16.1 מיליון דולר, ירידה של 1.5 מיליון דולר לעומת ה-EBITDA בתקופה המקבילה. בנטרול השינויים במחירי חומר הגלם. ה-EBITDA בשנת 2019 כולה, נאמד בכ-64.0 מיליון דולר, עלייה של 6.7 מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה ב-2018.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי הסתכם בכ-11.5 מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי של 4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2019 הסתכם ב-20.8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 42.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

בנטרול השינויים בהיקפי הייצור ובהיקפי ניכיון יתרת הלקוחות, תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2019 היה מסתכם ב-60.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-16.1 מיליון דולר במהלך התקופה המקבילה ב-2018.

 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2019 הסתכם ב-3.6 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי במהלך הרבעון הרביעי של 2019 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מהעלייה בהוצאות המימון.

 

הרווח הנקי לשנת 2019 הסתכם ב-12.3 מיליון דולר בהשוואה לכ-11.9 מיליון דולר במהלך התקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח הנקי לשנת 2019 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבעה בעיקר מהעלייה ברווחיות התפעולית, שנגרמה בעיקר מהרווח במדדי חומרי הגלם נטו ומהעלייה ביעילות התפעולית, וכן מהירידה בהוצאות המס. עלייה זו קוזזה באופן חלקי מהגידול בהוצאות המימון.

 

מנכ"ל החברה, שחר רחים: "בשנת 2019, המשכנו להתמקד בשיפור היעילות התפעולית והגדלת תפוקת הייצור, לצד השקעה בחדשנות התומכת בפיתוח מוצרים נוספים, במטרה לענות לשינויים התכופים בדרישות והעדפות הצרכנים. במבט קדימה, אבגול שואפת להמשיך בצמיחה ולחזק את מיצובה בשוק על ידי הרחבת כושר הייצור ועמידה בדרישות ההולכות וגוברות של שוק ההיגיינה.

 

אבגול תמשיך ותתמקד בשוק זה, תוך בחינת שווקי נישה ותחומי פעילות מעניינים נוספים בתחום הבד הלא ארוג להם תהיה סינרגיה לפעילותנו הנוכחית ולטכנולוגיה בה אנו משתמשים. אנו נמשך להתמקד במגמות אלו גם בשנת 2020, לצד הכנה להגדלת כושר הייצור.

 

החברה התייחסה לאירועים הקשורים לווירוס הקורונה ומשפיעים על תפעול מפעל החברה בסין ודיווחה כי נכון להיום, רשויות המחוז בו פועל המפעל הורו כי עסקים במחוז זה אינם רשאים לחזור לפעילות. לאור אי הוודאות על עיתוי החזרה של המפעל לפעילות, החברה אינה יכולה לאמוד את הנזקים וההשפעה על תוצאותיה הכספיות. הפסקת פעילות המפעל עד לתאריך ה-28 בפברואר, 2020, עלולה, בהערכה ראשונית, לגרום להפסד של כ-1-1.5 מיליון דולר ברווח לפני מס.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה