מיקרונט מפרסמת תוצאות מקדימות ל-2019 עם ירידה בהכנסות וצמצום ההפסדים

הכנסות החברה ירדו מ-50.6 מיליון ₪ ב-2018 ל-31.2 מיליון ₪ ב-2019; ההפסד הכולל עמד על כ-11.3 מיליון ש"ח לעומת כ-23.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה

חדשות ספונסר 18/02/2020 14:29

א+א-

חברת מיקרונט מדווחת היום כי חברת האם שלה, MICT INC עתידה לפרסם את דוחותיה הכספיים לשנת 2019 היום, וזאת טרם פרסום הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019. נתוניה הכספיים של מיקרונט יקבלו ביטוי בדוחותיה השנתיים של חברת האם.

 

הכנסות החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 הסתכמו לסך של כ-31.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 50.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי לתקופה עמד על כ-4.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 10.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההפסד התפעולי של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 עמד על כ-10.3 מיליון ש"ח לעומת כ-22.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל של החברה לתקופה עמד על כ-11.3 מיליון ש"ח לעומת כ-23.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מיקרונט מבהירה כי הנתונים הללו לקוחים מתוך דוחותיה הכספיים של החברה אשר טרם בוקרו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה, וטרם אושרו על-ידי ועדת המאזן ודירקטוריון החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה