המדינה רוכשת בחזרה את הקו האדום של הרכבת הקלה תמורת 1.6 מיליארד ₪

הסכום ישולם לקבוצת אשטרום, שתרשום רווח של כ-430 מיליון ש"ח,אשטרום נכסים שתרשום רווח של כ-200 מיליון ש"ח, קבוצת הראל עם רווח של 300 מיליון ש"ח וקרן תש"י

חדשות ספונסר 12/02/2020 16:57

א+א-

ועדת המכרזים הבין-משרדית המשותפת למשרדי האוצר, התחבורה ועיריית ירושלים ובשיתוף צוות תכנית אב לתחבורה, בראשות סגן החשב הכללי, נחמיה קינד הכריזה היום (ד’) כי חתמה על הסכם עם חברת סיטיפס על רכישת הקו האדום חזרה לידי המדינה, וזאת לטובת העברתו לזוכה במכרז רשת קווי הרכבת הקלה בירושלים - רשת ה-JNET, כפי שהוגדר במסמכי המכרז. רכישת הפרויקט מביאה לסיומה תקופה של מעל 8 שנים בהן הפעילה סיטיפס את הרכבת הקלה בירושלים והסיעה מידי יום כ-170 אלף נוסעים.

 

רשת ה-JNET כוללת, כאמור, את הקו האדום, שיוארך בצפון העיר לשירות תושבי שכונת נווה יעקב, ובדרום, לשירות הנוסעים לבית החולים הדסה עין כרם. עוד כוללת הרשת את הקו החדש, מהאוניברסיטה העברית בהר הצופים, ועד לשכונות מלחה וגילה, עם שלוחות לאוניברסיטה העברית בשכונות גבעת רם וגבעת שאול. הרשת צפויה להיות באורך כולל של מעל 40 ק"מ ותכלול 5 קווים תפעוליים.

 

רכישת הקו חזרה לידי המדינה תעשה בהתאם להסכם הזיכיון שנחתם בין המדינה לבין סיטיפס בשנת 2004, כשהסכם שנחתם היום נועד להביא להסדרת כל הנושאים הפתוחים בין הצדדים וכך להביא להעברה חלקה ככל הניתן של הקו וצמצום הפגיעה בשירות לציבור למינימום האפשרי.

 

במסגרת ההסכם נקבע כי הצדדים מוותרים על כל תביעות העבר וכן הוגדרה נוסחה אשר על פיה, במועד העברת הקו, יקבע התשלום לסיטיפס בהתאם להסכם הזיכיון ולעקרונות הסכם זה, אשר עתיד לעמוד על סכום מוערך שלכ-1.6 מיליארד ש"ח, בכפוף לשינויים בשער הריבית, בשער החליפין ובמשתנים נוספים, ובתמורה יועברו לבעלות המדינה כל נכסי הרכבת הקלה, לרבות צי הרכבות, הדפו וכלל התשתיות והמערכות.

 

קבוצת אשטרום מחזיקה ישירות בכ-29% ממניות סיטיפס (זכיין הפרויקט) וממניות חברת קונקט (קבלן התפעול של הפרויקט), ולצד זאת מחזיקה חברת הבת שלה, אשטרום נכסים, בכ-21% נוספים ממניות סיטיפס וממניות קונקט. לצידן של קבוצת אשטרום ואשטרום נכסים, מחזיקות במניות סיטיפס וקונקט גם הראל חברה לביטוח (20%) וקרן תשתיות ישראל (30%).

 

בעקבות חתימת ההסכם, צפויה אשטרום נכסים לרשום רווח נקי של כ-200 מיליון שקל. חברת האם, קבוצת אשטרום, צפויה לרשום רווח נקי של כ-530 מיליון שקל (כ-430 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). קבוצת אשטרום ואשטרום נכסים צפויות לרשום את הרווחים האמורים במועד שבו יבוצע ה-BuyBack. להערכת החברות, מועד זה יהיה במהלך הרבעון השני של 2021.

 

בין הצדדים סוכם עוד, כי התשלום הכולל, בסך של כ-1.6 מיליארד שקל, ישולם באופן הבא: סכום ראשוני של כ-200 מיליון שקל ישולם בינואר 2021, בכפוף לאישור תקציב המדינה והודעת המדינה לגבי ביצוע ה-BuyBack; סכום נוסף של כ-600 מיליון שקל ישולם במועד הביצוע בפועל של ה-BuyBack, ויתרת הסכום תשולם לאחר 9 חודשים ממועד ה-BuyBack, ולא לפני ינואר 2022. כמו כן, במסגרת ההסכם, ויתרו כל הצדדים על טענות ותביעות האחד כלפי השני.

 

במקביל להסכם בגין הרכישה בחזרה של נכסי הרכבת הקלה מידי סיטיפס, נחתם גם הסכם בין סיטיפס לבין קבוצת אשטרום וחברת אלסטום הבינלאומית, בהמשך להסכם ה-EPC, שנחתם בין הצדדים בעבר בנוגע להקמת הפרויקט. על פי ההסכם הנוכחי, סוכמו תנאי גמר החשבון הכולל בין הצדדים, ונקבע כי סיטיפס תשלם לקבוצת אשטרום ולאלסטום סכום של כ-380 מיליון שקל, מתוכו חלקה של קבוצת אשטרום הינו כ-285 מיליון שקל. יצוין, כי עד כה הכירה קבוצת אשטרום בדוחותיה הכספיים בהכנסה בסך של כ-255 מיליון שקל בגין הקמת הפרויקט.

 

מתוך הסכום האמור צפויה סיטיפס לשלם לאשטרום ואלסטום סך של כ-200 מיליון שקל בינואר 2021, והיתרה במועד ביצוע ה-BuyBack.

 

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום ואשטרום נכסים: "אנו שמחים על חתימת ההסכם עם מדינת ישראל ועל שיתוף הפעולה לאורך 8 שנות ההפעלה של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים. אנו גאים, כי פרויקט זה משרת כיום בהצלחה רבה למעלה מ-170 אלף נוסעים ביום, והפך לפרויקט תחבורה מוביל במדינת ישראל.

 

קבוצת אשטרום רואה בפעילותה בתחום הזכיינות את אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים שלה לשנים הבאות, ובכוונתנו להמשיך ולהשתתף במכרזים של המדינה להקמת פרויקטי תשתיות לאומיים שונים, התואמים את מגוון ההתמחויות המקצועיות הקיים בקבוצה".

 

שותפה נוספת להצלחה היא קבוצת הראל, המחזיקה ב-20% מהפרויקט. הראל השקיעה בפרויקט, עבור עמיתיה (קרן י’), כ-25 מיליון ₪. עמיתי הראל נהנו לאורך שנים מהכנסות שוטפות מנכס התשתית בסך של כ-46 מיליון שח ובנוסף חלקה הצפוי של הראל בסך התקבולים העתידיים צפוי לעמוד על כ 280 מיליון ₪. השקעה זו צפויה להיות בעלת השפעה חיובית לתשואת קרן י’ ולתרום כ-0.6 אחוז מעסקה זו בלבד לתשואת הקרן הכוללת (בכפוף לחתימת העסקה וביצועה וכן בכפוף לשינויים בשער הריבית, בשער החליפין ובמשתנים נוספים).

 

שיתוף הפעולה בין נציגי המדינה ונציגי סיטיפס בחתימה על ההסכם, בשלב זה של פרויקט ה-JNET, מאפשרת לזכיין ה-JNET TransJerusalem, להחל בביצוע הפרויקט בידיעה שהקו האדום יועבר לאחריותו באופן חלק ובשיתוף פעולה מלא מצד סיטיפס. עובדה זו תסייע רבות לעמידה בלוחות הזמנים שהוגדרו על ידי ועדת המכרזים, על פיהם כבר בשנת 2022 תפעל הרכבת הקלה במתכונת מורחבת, עד לנווה יעקב בצפון ולבית חולים הדסה עין כרם בדרום.

 

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו: "עסקת רכישת הקו האדום חזרה לידי המדינה היא חלק אינטגרלי מפרויקט ה-JNET, וחתימת ההסכם לגביה בשלב כה מוקדם, בייחוד בהתחשב בכך שזו הפעם הראשונה שעסקה מסוג זה מבוצעת בישראל, מסמנת את מחויבותה של המדינה לפרויקט ולשירות לציבור. ברצוני להודות לסיטיפס על הקמת קו הרכבת הקלה הראשון בישראל, והפעלתו במשך 8 השנים האחרונות"

 

מנכ"לית משרד התחבורה, קרן טרנר אייל: "חתימה על ההסכם על רכישת הקו האדום על ידי המדינה, תאפשר למשרד התחבורה לשפר את השירות למשתמשי הקו הקיים, ובנוסף לקדם באופן מהיר יותר את הארכות ושלוחות הקו האדום ותוספת הקו החדש לרשת. כיום מבצעת הרכבת הקלה כ-300 נסיעות יומיות, ומסיעה כ-170 אלף נוסעים ביממה, המהווים כרבע מכלל הנסיעה בתחבורה הציבורית בירושלים".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה