גזית גלוב מפרסמת את תוצאות הרבעון של חברת הבת סיטיקון

ה- NOI בתקופה גדל בכ- 1.2% והסתכם לכ- 217.4 מיליון אירו; ה- FFO ברבעון גדל בכ- 4.3% והסתכם בכ- 35.6 מיליון אירו

חדשות ספונסר 06/02/2020 12:16

א+א-

סיטיקון, חברת הבת של גזית גלוב הפועלת בצפון אירופה, פרסמה הבוקר את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2019 והציגה גידול ב-NOI ןב-FFO.

 

ה- NOI בתקופה גדל בכ- 1.2% (כ- 2.6% בנטרול השפעת המט"ח) והסתכם לכ- 217.4 מיליון אירו לעומת כ- 214.9 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ב- NOI נבע מפרויקטים בפיתוח והרחבות אשר הסתיימו לרבות פתיחת המרכז המסחרי Molndal Galleria בגוטנבורג, שבדיה, אשר הגדילו את ה- NOI בכ- 3.8 מיליון אירו ומגידול ב- NOI מנכסים זהים של כ- 0.9 מיליון אירו.

 

הגידול קוזז בחלקו ממכירות נכסים שאינם נכסי ליבה אשר הקטינו את ה- NOI בכ- 6.2 מיליון אירו ומהיחלשות מטבעות הפעילות בנורבגיה ושבדיה מול האירו אשר הקטינו את ה- NOI בכ- 3.0 מיליון אירו. בנוסף, גדל ה- NOI בכ- 7 מיליון אירו עקב יישום לראשונה של IFRS 16.

 

סך מספר המבקרים והפדיונות בתקופה גדלו בכ- 3.8% ו- 2.6%, בהתאמה, בעיקר עקב גידול במספר המבקרים והפדיונות בשבדיה ובדנמרק של כ- 8.8% ו-8.5%, בהתאמה. מספר המבקרים בנכסים זהים גדל בכ- 1% וסך הפדיונות בנכסים זהים גדל בכ- 0.2%.

 

ה- NOI מנכסים זהים גדל בתקופה בכ- 0.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והיה חיובי בכל אזורי הפעילות. ה- FFO בתקופה גדל בכ- 1.5% והסתכם בכ- 145.6 מיליון אירו, כ- 0.818 אירו למניה לעומת כ-143.5 מיליון אירו, שהם כ- 0.806 אירו למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

 

בחודש נובמבר 2019 הנפיקה סיטיקון אג"ח היברידי בהיקף של כ- 350 מיליון אירו אשר נכלל בדוחות בהון העצמי של החברה והוצאות המימון בגינו אינן נכללות בהוצאות המימון של סיטיקון. ה- FFO בתקופה בתיאום הוצאות המימון בגין האג"ח ההיברידי, גדל בכ- 0.3% והסתכם בכ- 143.9 מיליון אירו - כ- 0.809 אירו למניה, לעומת כ-143.5 מיליון אירו, שהם כ- 0.806 אירו למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה- FFO ברבעון גדל בכ- 4.3% והסתכם בכ- 35.6 מיליון אירו (כ- 0.200 אירו למניה) לעומת כ- 34.2 מיליון אירו (כ- 0.192 אירו למניה) ברבעון המקביל אשתקד. ה- FFO ברבעון, בתיאום הוצאות המימון בגין האג"ח ההיברידי, קטן בכ- 0.6% והסתכם בכ- 33.9 מיליון אירו (כ- 0.191 אירו למניה) לעומת כ- 34.2 מיליון אירו (כ- 0.192 אירו למניה) ברבעון המקביל אשתקד.

 

שיעור התפוסה נותר גבוה ועמד על כ- 95.5% ליום 31 בדצמבר 2019 לעומת כ- 96.4% לסוף שנת 2018. במהלך התקופה חל גידול של כ- 1.4% בשכ"ד בשנה האחרונה לעומת השכ"ד בשנה הראשונה בחידוש חוזים (Leasing Spread). שכ"ד ממוצע למ"ר נותר יציב והסתכם לכ- 23.3 אירו למ"ר, ללא שינוי ביחס לשכר הדירה הממוצע בשנה שעברה.

 

סיטיקון פרסמה את תחזית ה- FFO למניה לשנת 2020 של כ- 0.815 עד 0.915 אירו למניה, Midpoint של כ- 0.865 אירו למניה, ו-FFO למניה בתיאום הוצאות מימון בגין האג"ח ההיברידי של כ- 0.72 עד 0.82 אירו למניה, Midpoint של כ- 0.77 אירו למניה. התחזית מבוססת על מצבת הנכסים הקיימת ושערי החליפין העדכניים להיום.

 

שיעור המינוף ליום 31 בדצמבר, 2019, קטן לכ- 42.4% לעומת כ- 48.7% ביום 31 בדצמבר 2018. הקיטון נבע מהנפקת אגרות החוב ההיברידיות בהיקף של כ- 350 מיליון אירו.

 

טרם פרסום הדוחות, סיטיקון הודיעה על רכישת פורטפוליו של 3 נכסים בנורבגיה. סיטיקון ניהלה את הנכסים משנת 2015 והחזיקה ב-20% מהפורטפוליו. עלות הרכישה עומדת על כ- 145 מיליון אירו מהם סיטיקון לקחה על עצמה חוב קיים של כ- 135 מיליון אירו ותשלם 10 מיליון אירו במזומן. לאחר הרכישה תחזיק ב-100% מהפורטפוליו. במקביל לרכישה חתמה סיטיקון מוקדם יותר השבוע על הסכם למכירת נכס תמורת כ-12 מיליון אירו.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה