חדשות שוק ההון

אלמור תבצע עבודות חשמל במסגרת פרויקט מרכז הספקה אחוד של צה”ל

העבודות בבסיס מרכז מוערכות בכ-75 מיליון ₪; בשני הבסיסים הנוספים היקף העבודות עומד על כ-70 מיליון ₪; עבודות התכנון וההקמה ימשכו 5 שנים

חדשות ספונסר 23/01/2020 13:04

א+א-

חברת אלמור חשמל מדווחת היום בהמשך לזכייתה של קבוצת שפיר במכרז של משרד הביטחון בפרויקט "מרכז הספקה אחוד" להקמתם של מרכזים לוגיסטיים בשלושה בסיסי צה"ל, כי בהתאם להסכמות עקרוניות הכפופות להתקשרות בהסכם מפורט, בין החברה לבין קבלן ההקמה שהוא חברה קשורה של קבוצת שפיר שעתיד לבצע את עבודות ההקמה בפרויקט, החברה תבצע את עבודות החשמל לרבות התקנת לוחות מתח גבוה, גנרטורים, מערכות שנאים, מערכות תאורה ועוד, וכן התקנת מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות.

 

בהתאם להסכמות כאמור, תבצע החברה, לרבות באמצעות שותפויות כלולות של החברה, את העבודות בבסיס מרכז לפחות, בהיקף של כ- 75 מיליון ש"ח. כמו כן, בין הצדדים ישנן הבנות ביחס לשני הבסיסים הנוספים, בהיקף נוסף מוערך בכ- 70 מיליון ש"ח, בתנאים שיידונו בהמשך.

 

בהודעה ששלחה החברה לבורסה, היא מציינת כי שיעור הרווחיות הצפוי בגין העבודות נמוך מהמקובל בחברה לעבודות מסוג אלה, וזאת בשים לב להיקפן.

 

תקופת התכנון וההקמה של המערכות הינה 5 שנים, בהתאם לאבני הדרך הקבועים שהתאם לתנאי המכרז כאמור, וביחס להיקף העבודות בפועל, ממועד מתן צו התחלת עבודות. בהתאם לתנאי המכרז, ההסכם בין מזמין העבודות לבין הזוכה שפיר, צפוי להיחתם בתוך 90 ימים ממועד הודעת הזכייה.

 

החברה תעמיד לקבלן ההקמה ערבות ביצוע וכן ערבות בדק לתקופה של 5 שנים, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

 

אל-מור חשמל, המוחזקת על ידי רפק תקשורת (50.01%) והמייסדים חיים גרשון ומאיר סרוסי, פועלת בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות אנרגיה, חשמל ומערכות אלקטרו-מכאניות במבני ציבור וכן במסגרת של פרויקטים פרטיים בתחומי התעשייה הכבדה, תעשיית המזון והתרופות, המסחר, תחנות כוח ותשתיות התחבורה – התקנת לוחות ומערכות חשמל, מערכות תקשורת, מערכות מתח נמוך, בעיקר בארץ אך גם במדינות ביבשת אפריקה דוגמת קניה, אנגולה וגאנה.

 

את הרבעון השלישי של 2019 סיימה אלמור עם גידול של 20% בהכנסות שהסתכמו לכ-76.5 מיליון שקל. הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול בתחום פעילות פרויקטי החשמל, הן בצבר ההזמנות והן בקצב התקדמות הפרויקטים. הכנסות תחום פרויקטי החשמל בחברה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ-262 מיליון שקל, ומהווה כ-91% מסך הכנסות מגזר פעילות זה ב-2018 כולה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה