חדשות שוק ההון

מלם - תים תספק שירותי תקשוב בפרויקט למרכז הספקה אחוד של צה”ל

חברה בת של מלם - תים שהוקמה לצורך הליך מכרזי, נבחרה על ידי ועדת המכרזים של משרד הביטחון לפרויקט בן 26 שנים

מערכת ספונסר 22/01/2020 18:31

א+א-

חברת מלם תים הודיעה היום כי חברה שהקימה לצורך הליך מכרזי, נבחרה על ידי ועדת המכרזים של משרד הביטחון כזוכה במכרז להתקשרות בהסכם זיכיון למימון, תכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה של פרויקט המרה"ס – "מרכז הספקה אחוד" של צה"ל.

במסגרת הפרויקט הזכיין יתכנן, יממן, יקים, יפעיל יתחזק וימסור את הפרויקט הכולל שלושה מרכזים לוגיסטיים של צה"ל הפזורים ברחבי ישראל, בהתאם לתנאי הסכם הזיכיון ולאבני הדרך הקבועות בו, במסגרת זמנים כוללת של כ - 26 שנים ממועד החתימה על הסכם הזיכיון (מתוכה תקופת הקמה של כ - 5 שנים).

בהתאם להתקשרות הקיימת בין החברה, הזכיין וקבלן משנה של הזכיין, לצורך הפרויקט תספק החברה לקבלן המשנה שירותי תקשוב, הצפויים להסתכם להערכת החברה נכון להיום, לסך שנתי ממוצע של כ - 20 - 40 מיליון ש"ח, על פני כל תקופת הפרויקט, קרי, על פני תקופה של כ - 26 שנים. להערכת החברה, נכון למועד זה, למתן שירותי התקשוב לקבלן המשנה, לא צפויה השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה