חדשות שוק ההון

בוני התיכון השלימה את השלב המוסדי של הנפקת האג”ח

החברה זכתה לביקושים בהיקף של כ-138 מיליון ₪ מתוכם בחרה לגייס כ-67 מיליון ₪; השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית של 5.5%

חדשות ספונסר 21/01/2020 10:28

א+א-

חברת בוני התיכון השלימה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב (סדרה טז’). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-138 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-67 מיליון ש"ח. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, ננעל השלב המוסדי בריבית שקלית שנתית של 5.5% - נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 6.15%. בשלב הציבורי בכוונת החברה לגייס 4 מיליון ש"ח נוספים.

 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב לא צמודות מגובות בבטוחות, במח"מ של כ-3.5 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יוני 2024. איגרות החוב המונפקות מגובות בזכויות עודפי פרויקט אשקלון (Vineyard) הכולל 342 יח"ד וצפוי להיבנות ברובו במסגרת ’מחיר למשתכן’ ובחלקו במסגרת מכירות לשוק החופשי. 

 

דורון זנדר, סמנכ"ל הכספים של בוני התיכון: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה להנפקה, ורואים בכך הבעת אמון בהנהלת החברה ובפעילותה העסקית. במהלך 2020 צפויה בוני התיכון ל’קפיצת מדרגה’ מבחינת היקפי פעילותה, החל בהמשך עבודות במסגרת ’מחיר למשתכן’ בפרויקט כרמי גת שהחל בשלהי 2019, תחילת עבודות בפרויקטים משמעותיים במסגרת ’מחיר למשתכן’ באשקלון ומודיעין, המשך בפרויקט הדגל בקריית אונו במספר מתחמים במסגרת פינוי בינוי, וכלה בהמשך קידום מספר רב של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית.

 

בסך הכל בוני התיכון עוסקת כיום בייזום, תכנון ובניה של כ-2,049 יח"ד ברחבי הארץ ונמצאת בתנופת פעילות גדולה. תמורת הגיוס תתמוך בקידום פעילות החברה לצד שיפור גמישותה הפיננסית".

 

חברת בוני התיכון, בשליטת עמי פרץ (49.42%) המכהן גם כדירקטור וכמנכ"ל החברה, מקדמת כ-13 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש, בהם חתמה על הסכמים עם דיירים ביחס ל-25% ויותר מסך יחידות הדיור. נכון לסוף ספטמבר 2019 עומד ההון העצמי של החברה על כ-111 מיליון ש"ח.

 

את ההנפקה הובילו אוריון חיתום ולצידם קונסורציום החתמים רוסאריו קפיטל ומנורה חיתום. 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה