חדשות שוק ההון

מניבים ריט: השלימה הנפקה פרטית של מניות במחיר 2.4 ₪ למניה

בין הרוכשים הבולטים, מנורה מבטחים, הפניקס, מגדל, כלל, הראל פסגות ועוד

חדשות ספונסר 19/01/2020 13:51

א+א-

החברה מדווחת על החלטת הדירקטוריון מיום 16 בינואר 2020 להקצות למשקיעים 90.045 מיליון מניות רגילות במחיר של 2.4 שח למניה. ההנפקה מהווה 18.59% מהון המניות של החברה לאחר ההקצאה. מחיר ההנפקה נקבע לאחר משא ומתן בין הניצעים לבין הנהלת החברה וישולם בפעימה אחת במועד ההקצאה. המחיר הממוצע של מניות החברה בששת החודשים האחרונים שקדמו לדוח זה עמדו במחיר של 1.97 שקלים לאחר התאמות. שער הנעילה בבורסה ביום 16.1.2020 עמד על 2.489 ₪ למניה ומגלם הנחה של 3.58% ביחס למחיר ההנפקה.

 

בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה לצורך תשלום יתרת התמורה בעסקת להבים במסגרתה רכשה החברה בתחילת השנה ארבעה מתחמי תעשיה, אחסנה ומשרדים בתמורה לסך של 635 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ וכן לצורך פעילותה השוטפת לרבות למימון רכישת נכסים חדשים בתחום הנדל"ן המניב בישראל.

 

השלמת הקצאת המניות כפופה לאישור דירקטוריון החברה ואישור הבורסה לרישומן של המניות למסחר.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה