חדשות שוק ההון

מר מוכרת את החזקותיה ברתם גז טבעי תמורת כ-5.75 מיליון ₪

לאחר השלמת ההסכם מר צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח הון של כ-4.5 מיליון ₪ לפני מס

חדשות ספונסר 12/01/2020 14:02

א+א-

חברת מר מדווחת היום כי בסוף השבוע התקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברת רתם גז טבעי, המהוות 33.33% מהון המניות של רתם גז. הרוכשות בעסקה הן שני צדדי ג’ שאינם קשורים לחברה או לבעל השליטה בה. החברה לא מפרסמת בהודעתה לבורסה את שמות הרוכשות אולם רומזת כי אחת מהם היא בעלת מניות נוכחית ברתם גז.

 

בתמורה לרכישת המניות ישולם סך של כ-5.75 מיליון ₪. המיליון הראשון מסך התמורה ישולם לאחר אישור הממונה על התחרות, והיתרה תשולם במועד השלמת ההסכם. לאחר מועד ההשלמה תשוחרר החברה מכל הערבויות שהעמידה לטובת רתם גז.

 

רתם גז טבעי הינה חברה ייעודית שהוקמה ב-2015 לצורך תכנון, הקמה, והפעלה של רשת החלוקה של הגז הטבעי באזור ירושלים ובית שמש מתוקף רישיון משרד האנרגיה שניתן לה לתקופה של 25 שנה. החברה בבעלות ח. מר תעשיות בע"מ, רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ, TMNG מקבוצת תה"ל.

 

רשת החלוקה מהווה את תשתית אספקת הגז הטבעי בלחץ הנמוך מ-16 (BAR) לצרכני החלוקה באזור זה, במטרה לאפשר למפעלי תעשייה ולצרכנים בינוניים ובעתיד - אף לצרכנים קטנים וביתיים, להתחבר למערכת הגז הטבעי. הרשת חיונית על מנת לאפשר למגוון רחב של צרכני אנרגיה (כגון מפעלי תעשייה, בתי חולים, בנייני משרדים ומרכזים מסחריים) להסב פעילותם ולהשתמש בגז טבעי, המהווה מקור אנרגיה זול וידידותי יותר לסביבה, ביחס לדלקים אחרים ולחשמל.

 

השלמת העסקה מותנית במספר תנאים ביניהם אישור של המדינה לרכישת אמצעי השליטה ברתם גז, קבלת הסכמה מהגופים המממנים, הסכמת הבנקים הממנים שלהם שיעבודים על כלל נכסי החברה ואישור הממונה על התחרות. שני הצדדים הגדירו שה-1.5.2020 יהיה המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים בהסכם.

 

לאחר השלמת ההסכם מר צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח הון של כ-4.5 מיליון ₪ לפני מס.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה