אבישי בן חיים, מנכל רוטשטיין נדלן קרדיט: יח"צ

ביקושי יתר בהנפקת אגרות החוב של רוטשטיין נדל”ן

החברה זכתה לביקושים של כ-204 מיליון ש"ח בשלב המוסדי ובחרה לגייס כ-113 מיליון ₪; השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית של 4.35%, נמוך מהריבית המקסימאלית של 5.1% שהציעה החברה

חדשות ספונסר 08/01/2020 12:12

א+א-

חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ, חברה לייזום ובנייה למגורים, השלימה אמש בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ח’ (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-204 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-113 מיליון ש"ח.

 

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 4.35% - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שעמד על 5.1%. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ של כ-3.25 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יולי 2025.

 

אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת, דבר המבטא פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי.

 

תמורת ההנפקה תתמוך בהמשך יישום התוכנית העסקית להרחבת היקפי הפעילות של החברה, כפי שביצענו במהלך השנים האחרונות ושקיבלו ביטוי במגמת העלייה במכירת דירות במהלך שנת 2019, וכן המשך פיתוח הפרויקטים הנמצאים כיום בשלבי תכנון שונים – בהיקף של כ-3,500 יחידות דיור (חלק החברה) לצד פיתוח זכויות להקמת כ-35 אלף מ"ר עיקרי של משרדים ומסחר".

 

את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ולצידם קונסורציום החתמים – אפסילון חיתום, אגוז הנפקות, ווליו בייס, מנורה חיתום, אלפא ביתא הנפקות, יוניק הפצה ופיננסים וא.ס. ברטמן השקעות.

 

נכון לסוף רבעון שלישי 2019, החברה ביצעה ושיווקה כ-1,178 יחידות דיור (900 יח"ד חלק החברה), מתוכן נמכרו כ-605 יחידות דיור בתמורה לכ-879 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה עתודות קרקע בתכנון בהיקף של כ-4,223 יחידות דיור (כ-2,474 יח"ד חלק החברה), לצד זכויות בקרקע לבניית כ-34 אלף מ"ר עיקרי מסחר ומשרדים (חלק החברה). החברה צופה הכנסות בסך של כ-2.5 מיליארד ש"ח בגין הפרויקטים שיסתיימו בין השנים 2019 עד 2022.

 

רוטשטיין נדל"ן סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עם צמיחה של כ-14% בהכנסותיה לכ-264.5 מיליון ש"ח, תוך שיפור שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות לכ-24.9%, כך שבעקבותיו הרווח הנקי טיפס בכ-56% לכ-24 מיליון ש"ח.

 

במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2019 מכרה החברה 198 יחידות דיור (כולל תוספת מכירות בגין העלייה בשיעור החזקה בפרויקט כרמי הנדיב), בהשוואה למכירת 114 יחידות דיור בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, ההון העצמי של החברה בתום הרבעון השלישי של 2019 עלה לכ-138 מיליון ש"ח והיווה כ-24.1% מסך המאזן, בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה