BOL עמדה באבני דרך, עמיר שיווק וליאון קופלר הגדילו את ההשקעה

התאגיד המשותף של עמיר שיווק וקופלר משקיע 3.2 מיליון דולר בנוסף לסכום של 27.6 מיליון דולר שהושקעו עד כה; חלקה של עמיר שיווק עומד על 20.2 מיליון דולר

חדשות ספונסר 29/12/2019 15:38

א+א-

חברת עמיר שיווק המשקיעה בחברת הקנאביס BOL יחד עם איש העסקים ליאון קופלר, מדווחת היום על השקעה נוספת בחברת BOL בהיקף של 3.2 מיליון דולר, ושיעור האחזקה של התאגיד המשותף יגיע לכ-36% מהחברה.

 

קופלר ועמיר שיווק חתמו בחודש אוקטובר על הסכם השקעה בחברת BOL, באמצעות תאגיד משקיע, שעמיר שיווק מחזיקה בכ-66.6% מהזכויות בו, וליאון קופלר מחזיק ביתרה. על פי תנאי ההסכם, התאגיד יעמיד הלוואה המירה למניות ל-BOL בהיקף של עד 30 מיליון דולר, מתוכם חלקה של עמיר שיווק לא יעלה על 20 מיליון דולר.

 

עוד נכתב בהסכם כי התאגיד המשקיע יהיה רשאי להגדיל את סכום ההלוואה עד לסך 38 מיליון דולר, בהתאם לאבני דרך שנקבעו בין הצדדים. בשלב הראשון העביר התאגיד המשקיע 10 מיליון דולר במועד החתימה על ההסכם.

 

בפברואר השנה העמיד התאגיד המשקיע סכומים נוספים ל-BOL כך שמתוך כספי ההלוואה הועברו 20.3 מיליון דולר, כאשר חלקה של עמיר שיווק הגיע ל-13.3 מיליון דולר. עד לחודש יוני השנה, העביר התאגיד המשקיע סכום של 27.6 מיליון דולר כשחלקה של החברה עמד על 18.1 מיליון דולר.

 

היום, כאמור, מדווחת החברה על העברה נוספת של כ-3.2 מיליון דולר ובסה"כ הועברו ל-BOL סכום מצטבר של 30.8 מיליון דולר כשחלקה של החברה עומד על 20.2 מיליון דולר ובכך הושלמה ההלוואה בהתאם להסכם.

 

BOL שקלה להנפיק את מניותיה בבורסה הקנדית ודיווחה במהלך יוני על הגשת תשקיף ראשוני של החברה לרשויות ניירות הערך הקנדיות על מנת לרשום את מניותיה למסחר בבורסת טורונטו, אולם בהמשך הודיעה כי היא מעריכה שבשל תנאי השוק, סביר להניח שההנפקה תידחה, ואין כל וודאות באשר להשלמתה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה