חדשות שוק ההון

נאוויטס פטרוליום רוכשת 4 נכסי נפט בארה”ב תמורת 50 מיליון דולר

חלקה של נאוויטס בהפקה הוא כ-1,363 חביות ביום; להערכת השותפות, הנכסים כוללים עתודות משמעותיות שטרם פותחו; החברה תבצע בנכסים קידוחי פיתוח חדשים החל מ-2020

חדשות ספונסר 22/12/2019 14:20

א+א-

חברת נאוויטס פטרוליום מדווחת היום על חתימת מערך הסכמים עם חברת דנבורי (Denbury), חברת נפט אמריקאית, לרכישת 50% מהזכויות בארבעה שדות נפט יבשתיים מפיקים במדינת טקסס, תמורת כ-45 מיליון דולר וכן לביצוע תוכנית פיתוח ראשונית בשדות בהיקף של כ-30 מיליון דולר.

 

סכום זה כולל סך של כ- 15 מיליון דולר ארה"ב, המהווה נשיאה של חלק דנבורי, כאשר נאוויטס תהא זכאית להחזר הנשיאה מתוך חלק דנבורי בהפקה הראשונה מבארות הפיתוח. בכוונת השותפות לממן את הרכישה ממקורותיה העצמיים בשילוב חוב.

 

רכישת השדות תרחיב את פורטפוליו הנכסים של נאוויטס בארה"ב, בדגש על זרוע הפעילות היבשתית ותאפשר לשותפות לממש את תוכניותיה ליצירת ערך באמצעות פיתוח עתודות נפט מוכחות.

 

באוגוסט דיווחה נאוויטס על רכישה של שדה נפט יבשתי ראשון בארה"ב, שדה נצ’ס בטקסס, תמורת 17.5 מיליון דולר, ולאחר מכן פרסמה השותפות תכנית פיתוח לשדה הצפויה להגביר את קצב ההפקה בשדה עד לפי ארבע, מכ-175 אלף לכ-765 אלף חביות נפט בשנה, תוך יצירת תזרים מזומנים מהוון (NPV10) של כ-61 מיליון דולר.

 

ארבעת שדות הנפט אליהם נכנסת נאוויטס בעסקה עם דנבורי כוללים כ-121 בארות מפיקות כעת בקצב הפקה יומי של כ-2,726 חביות נפט ביום (הפקה של כ-1,363 חביות ביום לחלקה של נאוויטס). התמורה עבור רכישת השדות נמוכה מערך ההפקה הקיימת, ואינה כוללת את הערכת נאוויטס בדבר הפוטנציאל הגלום בשדות, אותו עתידה השותפות למצות במסגרת תוכנית הפיתוח.

 

על פי ההסכם בין נאוויטס לדנבורי, יתקיים מנגנון של חלוקת תזרימי המזומנים שינבעו מההפקה של קידוחי הפיתוח החדשים, עם קדימות לנאוויטס עד להחזר עלויות הפיתוח, ולאחר מכן חלוקה בהתאם לשיעורי ההחזקות של המוכרת ונאוויטס בנכסים.

 

לדברי יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "החתימה ההסכם הינה צעד נוסף בדרך למימוש האסטרטגיה של נאוויטס למיצוי הפוטנציאל של שדות נפט יבשתיים מפיקים בהם יש עתודות מוכחות משמעותיות שטרם פותחו. הרחבת זרוע הפעילות היבשתית בארה"ב תגדיל את היקף ההפקה היומי של השותפות, תגוון את נכסיה ותייצר מנוע צמיחה חשוב ליצירת ערך רב נוסף לנאוויטס".

 

במקביל להגדלת פורטפוליו הנכסים של נאוויטס בארה"ב, מעלות P&S מעלה את הדירוג לאג"ח שהונפקו על ידי בקסקין מימון מדירוג של  A- לדירוג של A בתחזית דירוג יציבה. לדברי כלכלני מעלות, בהעלאת הדירוג נובעת בעיקר מהשלמת כל עבודות הפיתוח בפרויקט ללא חריגה מהתקציב, מהשיפור המהותי בהפקה בקצב הגבוה מהמתוכנן ומעליה במחירי הנפט.

 

נאוויטס מחזיקה ב-7.5% מפרויקט בקסקין (475 מיליון חביות) שכבר החל בהפקה מסחרית של מעל 35,000 חביות ביום ומייצר תזרים מזומנים יציב לשותפות. במקביל, נאוויטס הגדילה את אחזקותיה בפרויקט שננדואה (281 מיליון חביות) ל53.1%, ולהערכת השותפות צפויה קבלת החלטת השקעה בפרויקט (FID) במהלך המחצית הראשונה של 2020.

 

נאוויטס גם מחזיקה ברישיון האקספלורציה עם הפוטנציאל הגדול ’בלוק 7’ בקנדה, כאשר ענקית הנפט BP הודיעה על כוונתה לבצע כ-20 קידוחי אקספלורציה עתירי השקעה בבלוקים הסמוכים לבלוק 7.

 

נאוויטס מחזיקה בפורטפוליו של נכסי נפט וגז במפרץ מקסיקו ארה"ב וחלקה בכלל התגליות המוכחות עומד על כ-210 מיליון חביות נפט(C2+P2) , לא כולל נכסי דנבורי אשר לגביהם השותפות עתידה לפרסם דוח רזרבות בקרוב. בנוסף, מחזיקה השותפות בבלוק 7 במזרח קנדה, נכס אקספלורציה עם פוטנציאל רב וחלקה המוערך במשאבים המנובאים בנכס הוא כ-427 מיליון חביות.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה